Darbo užmokestis
Klaipėdos Baltijos gimnazija, 190443039
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2018 m. liepos 12 d.
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2018 m. 2 ketvirtis 2017 m.
1 Bibliotekininkas 1 977,37 917,57
2 Budėtojas 2 413,59 425,71
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,25 1669,59 1394,08
4 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 2 553,85 346,67
5 Direktorius 1 1724,85 1815,75
6 Dokumentų koordinavimo specialistė 0,5 1054,95 0
7 Duomenų bazės priežiūros specialistas 0,5 643 0
8 Elektrikas 0,5 830,78 684,6
9 Inžinierius techn priemonių ir kompiuterių priežiūrai 1,5 719,67 611,25
10 Judesio korekcijos mokytojas 0,5 712,09 731,37
11 Kiemsargis 1,25 398,1 405,78
12 Mokytojas 10 426,05 296,53
13 Mokytojas ekspertas 4 1209,37 1174,38
14 Mokytojas metodininkas 18 739,48 771,09
15 Mokytojas padėjėjas 4 437,47 443,96
16 Psichologas 1 672,53 769,26
17 Raštinės vedėjas 1 642,99 0
18 Santechnikas 0,5 398,09 388,3
19 Socialinis pedagogas 1 914,77 941,19
20 Specialistas ekonomistas 0,5 0 855,69
21 Specialusis pedagogas 0,5 705,43 771
22 Stalius 1 445,41 425,78
23 Vairuotojas 1 576,35 447,87
24 Valytojas 7,5 400,09 366,88
25 Vyresnysis mokytojas 11 493,07 580,89