Darbo užmokestis
Klaipėdos Baltijos gimnazija, 190443039
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2019 m. sausio 10 d.
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2018 m.4 ketvirtis   

2017 m.
1. Bibliotekininkas 1 1296,27 917,57
2. Budėtojas 2 425,12 425,71
3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,25 2191,52 1394,08
4. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1515,97 0,00
5. Direktorius 1 2159,81 1815,75
6. Dokumentų koordinavimo specialistė 0,5 1301,79 0
7. Duomenų bazės priežiūros specialistas 0,5 944,81 0
8. Elektrikas 1 752,36 342,30
9. Inžinierius techn priemonių ir kompiuterių priežiūrai 1,5 1073,25 611,25
10. Judesio korekcijos mokytojas 0,5 699,52 0,00
11. Kiemsargis 1,25 431,48 405,78
12. Mokytojas 6,49 1127,59 321,27
13. Mokytojas ekspertas 2,7 1514,78 1327,57
14. Mokytojas metodininkas 10,72 1336,81 1259,47
15. Vyresnysis mokytojas 6,51 880,20 907,78
16. Mokytojas padėjėjas 4 462,25 0,00
17. Neformaliojo švietimo mokytojas 0,25 750,38 0,00
18. Profesijos patarėjas 1 1446,43 1359,98
19. Psichologas 1 1410,48 769,26
20. Raštinės vedėjas 1 1001,65 0
21. Santechnikas 1 1253,24 194,15
22. Socialinis pedagogas 1 1100,45 941,19
23. Specialusis pedagogas 0,5 909,71 771
24. Stalius 1,5 1513,99 283,85
25. Vairuotojas 1 589,49 447,87
26. Valytojas 7,5 424,04 366,88