INŽINERIJA
            inzinerine foto                

GIMNAZIJA + UNIVERSITETAS + VERSLO ĮMONĖS;

inžinerinio ugdymo programos integracija į pamokas, pasirenkamųjų dalykų, modulių pasiūla;

mokymasis per pažinimą, teorijos bei praktikos dermė, integruotos dalykų pamokos;

klasių dalijimas į grupes matematikos, chemijos, biologijos, fizikos mokymui(si);

projektinė veikla bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto dėstytojais;

projektinė veikla bendradarbiaujant su verslo įmonėmis;

tarptautiniai Erasmus+ projektai:

KA2 ,,Don‘t be Fuelish“  (Belgija-Portugalija-Rumunija-Lietuva);

KA1,,siSTEAM – sistemingas požiūris įgyvendinant inovatyvius ir integralius ugdymo pokyčius gimnazijoje“  (Vokietija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Portugalija, Graikija, Suomija)

       Daugiau informacijos teikiama tel. 8 46 345 923, 8 46 345 920