Bendroji informacija

Informaciją dėl mokinių priėmimo PDF formatu galite atsisiųsti spustelėję šią nuorodą.
Informaciją dėl aptarnaujamų teritorijų PDF formatu galite atsisiųsti spustelėję šią nuorodą


INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2018–2019 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu          Nr. T2-326 patvirtinta nauja Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo redakcija (toliau – Aprašas). Aprašu patikslinti asmenų priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijai ir sąlygos, priėmimo dokumentų pateikimo, priėmimo vykdymo ir informacijos viešinimo nuostatos. 


 1. Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. AD1-3160, prašymai mokytis 2018–2019 mokslo metais priimami:
  • į I gimnazines klases – nuo 2018 m. vasario 19 d. 8 val.;
  • į II–IV gimnazines klases – nuo 2018 m. vasario 21 d. 8 val.

Prašymai mokykloms teikiami asmeniškai ar registruotu laišku. Asmeniškai teikiami prašymai įregistruojami pateikimo metu.  Prašymus 14–18 metų asmenys pateikia patys, turėdami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinius sutikimus. Prašymus galima teikti į kelias mokyklas, tokiu atveju prašymuose būtina nurodyti kitų pasirinktų mokyklų  pavadinimus.

„Informuojame, kad patvirtintas Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas (2018-01-25 Nr. T2-12), kuriuo nustatoma galimybė prašymus registruotais laiškais mokykloms siųsti anksčiau nei nustatyta pirmoji prašymų priėmimo diena. Taip pat numatoma, kad pirmąją prašymų registravimo dieną mokyklose pirmiausia įregistruojami registruotu laišku atsiųsti prašymai, kurių išsiuntimo data (patvirtinta ant voko pašto antspaudu) yra ne vėlesnė ar ta pati kaip pirmoji prašymų priėmimo diena.

Mokyklų interneto svetainėse skelbiamos prašymų formos bei informacija apie kitus priėmimo dokumentus, jų pateikimo vietas, terminus, mokykloms priskirtas aptarnavimo teritorijas ir pan.


 1. Asmenys į gimnaziją priimami, atsižvelgus į jų faktines gyvenamąsias vietas, arba renkasi patys pagal individualius švietimo poreikius. Priėmimas į mokyklas vykdomas pagal prašymų įregistravimo datas arba motyvacijos vertinimo rezultatus, priimant į netradicinio ugdymo klases, kai norinčiųjų mokytis yra daugiau nei laisvų vietų ir tokį priėmimo būdą nustatė Savivaldybės taryba, priskirdama aptarnavimo teritorijas.

 1. Pagrindinis ir svarbiausias priėmimas 2018-2019 mokslo metams bus vykdomas:
 • į netradicinio ugdymo klases – 2018 m. gegužės 1–20 d. (nagrinėjami iki balandžio 30 d. įregistruoti prašymai);
 • į kitas klases – 2018 m. birželio 10–25 d. (nagrinėjami iki birželio 9 d. įregistruoti prašymai).

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui vykdomas pavienis priėmimas, t. y. priėmimas į laisvas vietas.


 1. Pirmumo teise priimami:
 • visi asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje ar netradicinio ugdymo klasėje, iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas;
 • mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenantys našlaičiai, asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ir vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje, iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas;
  • vykdomas motyvacijos vertinimas į netradicinio ugdymo klases;
  • derinami tarp mokyklų prašymus įregistravusių asmenų sąrašai;
  • esant poreikiui, lankomasi prašyme nurodytu adresu mokyklos vadovo rašytiniu pavedimu, prireikus pasitelkiant institucijų, dirbančių vaiko teisių apsaugos srityje, atstovus Savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu;
  • asmenims siūlomos kitos tą pačią ugdymo programą vykdančios mokyklos, kuriose yra laisvų vietų, ir su šių mokyklų vadovais derinamas asmenų priėmimas;

Pasitvirtinus įtarimams dėl neteisingų duomenų apie gyvenamąsias vietas pateikimo, asmenys telefonu, elektroniniu paštu ar registruotu laišku informuojami, kad jų prašymai nebus tenkinami.


 1. Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys priimami į Savivaldybės tarybos priskirtas mokyklas ir mokyklų laisvas vietas bendra Aprašo tvarka, pirmenybę teikiant asmenims, pateikusiems dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos savivaldybės įsipareigoja kompensuoti mokykloms ūkio lėšas bendros sutarties tarp savivaldybių pagrindu.

Jeigu asmenys renkasi mokyklas pagal individualius švietimo poreikius, tai jie priimami tai mokyklai Aprašu nustatyta tvarka.


Plačiau su Aprašu, mokykloms priskirtomis aptarnavimo teritorijomis galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt/Gyventojams/Švietimas/Aktualūs dokumentai).


Aptarnaujamos teritorijos

I–II klasės (bendrosios)

Savivaldybės teritorijos gatvės: Agluonos g., Aguonų g., Alyvų g., Artojo g., Audėjų g., Aukštaičių g., baltijos pr. (nuo Šilutės pl. iki Minijos g.), Balandžių g., Barškių g., Bičiulių g., Bijūnų g., Birutės g., Darželio g., debreceno g. (lyginiai), Deimės g., Dienovidžio g., Dubysos g. (nuo Minijos g. iki Šilutės pl.), Dzūkų g., Gegučių g., Gerdaujos g., Gilijos g., Giraitės g., Graumenės g., Griežupės g., Jaunystės g., Joniškės g., Jotvingių g., Jurginų g., Jūreivių g., Kalnupės g., Kapsų g., Kauno g., Klemiškės g., Kombinato g., Paryžiaus Komunos g., Kražių g., Kuosų g., Labguvos g., Lakštučių g., Lankiškių g., Laukų g., Lelijų g., Mechanizacijos g., Medikių g., Medvėgalio g., Merkio g., Minijos g., Mituvos g., Mokyklos g., Naglio g., Naikupės g. (nelyginiai), Naktigonės g., nemuno g. (iki Naikupės g.), Nidos g., Obelų g., Panoramos g., Poilsio g., Priegliaus g., Ragainės g., Raganių 1-oji–4-oji g., Rambyno g., Rasos g., Raudonės g., Renetų g., Ryto g., Ryšininkų g., Rumpiškės g., Rūko g., Rūtų g., Saulės g., Saulėlydžio g., Saulėtekio g., Sausio 15-osios g. (lyginiai), Skinijos g., Slyvų g., Spindulio g., Strėvos g., Sudmantų g., Sulupės g., Šatrijos g., Šermukšnių g., Šienpjovių g., Šilutės pl. (nuo Sausio 15-osios g. iki Debreceno g.), Šturmanų g., Taikos pr. (nuo Sausio 15-osios g. iki Debreceno g.), Technikos g., Tekintojų g., Telšių g., Tilžės g., Tylos g., Tolminkiemio g., Trinyčių g., Tulpių g., Užlaukio g., Varnėnų g., Varnių g., Vasaros g., Verpėjų g., Vėluvos g., Vyšnių g., zanavykų g., Žalgirio g., Žemaičių g., Žuvėdrų tako g., Žvelsos g., ir kitų savivaldybių teritorijos

EMILE, nuotolinės, nuotolinės lituanistinės, ligoninės klasės ir klasės, pritaikytos judėjimo negalią turintiems asmenims

Savivaldybės teritorija ir kitų savivaldybių teritorijos