Straipsnis

Baltijos II-IV kl. gimnazistų komanda (P. Razutis, V. Mačiulskis, K. Žebrauskas, J. Kliauba ir E. Mickonis) laimėjo I vietą Aukuro gimnazijos organizuotame tarpmokykliniame protų mūšyje ,,Nepriklausomybės keliais”.