Metodinė taryba
Renata Česnelienė, technologijų mokytoja - Metodinės tarybos pirmininkė;
Aušra Žukauskienė, lietuvių kalbos mokytoja - Metodinės tarybos sekretorė;
 
Nariai:
Sandra Stankutė, informacinių technologijų mokytoja;
Genutė Jonikienė, matematikos mokytoja;
Ramutė Stankevičienė, anglų kalbos mokytoja;
Lina Lorenzo Ruiz, anglų kalbos mokytoja;
Kristina Bogužienė, muzikos mokytoja
Laima Krasauskienė, ekonomikos mokytoja
Asta Šiaulienė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja.
 
Metodinės tarybos kuratorė - Jurgita Račkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.