Vadovai

JURGITA RAČKAUSKIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

I vadybos kvalifikacijos kategorija

el.paštas: jurgita.rackauskiene@baltijosgimnazija.lt 

tel. nr. +370 46 345 923

Išsilavinimas:

2007 m. Klaipėdos universitetas, švietimo kokybės vadybos magistro laipsnis

1996 m. - Klaipėdos universitetas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Pedagoginė, vadybinė ir išorės vertinimo patirtis:

nuo 2008-02-02 - Klaipėdos Baltijos gimnazija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2000-09-01 - 2008-01-31 Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1998-09-01 - 2008-02-01 - Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla, matematikos mokytoja

2019 m. - suteikta vadovaujančio išorės vertintojo kvalifikacija

2017 m. - nustatyta atitiktis I vadybos kvalifikacinei kategorijai

 2016 m. - suteikta kuruojančio išorės vertintojo kvalifikacija

2012 m. - suteikta I vadybos kvalifikacinė kategorija

2010 m. - suteikta išorės vertintojo kvalifikacinė kategorija

nuo 2010 m. - mokyklų savęs vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantė

2006 m. - suteikta matematikos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija

2005 m. - suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija

             jr 

 

NERINGA KONTRIMIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

I vadybos kvalifikacijos kategorija

el. paštas: neringa.kontrimiene@baltijosgimnazija.lt

tel. nr. +370 46 345 923

Išsilavinimas:

2011 m. Klaipėdos universitetas, religijos mokslų bakalauras ir profesinė mokytojo kvalifikacija su papildoma etikos specializacija

Pedagoginė, vadybinė ir išorės vertinimo patirtis:

 nuo 2007-09-01 Klaipėdos Baltijos gimnazija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2016 m. - suteikta I vadybos kvalifikacinė kategorija

2012 m. - suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija