DARBO UŽMOKESTIS
Klaipėdos Baltijos gimnazija, 190443039
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2019 m. spalio 15 d.
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2019 m. 3 ketvirtis   

2018 m.
1. Bibliotekininkas 1 1241,16 1057,59
2. Budėtojas 3 535,28 274,64
3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,5 2239,78 1558,46
4. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1419,39 1184,50
5. Direktorius 1 2532,33 189,23
6. Dokumentų koordinavimo specialistė 0,5 1218,31 1230,82
7. Duomenų bazės priežiūros specialistas 0,5 920,13 719,03
8. Elektrikas 0,5 941,32 796,76
9. Inžinierius techn priemonių ir kompiuterių priežiūrai 1,5 1240,04 800,07
10. Judesio korekcijos mokytojas 0,5 846,83 702,94
11. Kiemsargis 1,50 539,78 339,87
12. Mokytojas 5,89 1069,11 527,23
13. Mokytojas ekspertas 4,01 1718,91 1196,11
14. Mokytojas metodininkas 15,53 1439,97 946,79
15. Vyresnysis mokytojas 10,40 1343,85 543,07
16. Mokytojas padėjėjas 5 687,67  0
17. Neformaliojo švietimo mokytojas 0,5 833,54 378,24
18. Profesijos patarėjas 1 1313,74 1231,78
19. Psichologas 1 1499,94 929,16
20. Raštinės administratorius 1 1004,97 749,06
21. Santechnikas 0,5 514,27 0
22. Socialinis pedagogas 1 1238,29 1020,59
23. Specialusis pedagogas 0,5 1161.49 773,36
24. Valytojas 8,5 545,72 358,18
25. Vairuotojas 1 767,44 571,93
26. Laborantas 1 643,94 0