Konsultacijų tvarkaraštis
Mokytojo V.Pavardė Dalykas Kab. nr. Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
E. Akudovičienė lietuvių k. 213 Ib Ib Ia Ia Ii2 1a III LP Ia Ib Ii2 Ii2 Ii2 Ib
A. Zavadskienė lietuvių k. 311 II i II i IIb IIb II a II a Ii1 Ii1 II a II i Ii1 II b II i II a IIb  II i II a II b Ii1
V.Staugas lietuvių k. 207 IIIA2 IIIA2 IVA3 IVA3 IIIA1 IIIA1 IIIA1 IVA3 IVA3 IIIA2 IIIA2 IVA3 IIIA2 IIIA1 IIIA1 IIIA1 IVA3 IIIA2
A. Žukauskienė lietuvių k. 212 IVA1 IVA1 IVA2 IIIA3 IIIA3 IIIA3 IVA1 IVA1 IVA2 IVA2 IVA2 IVA2 IVA1 IIIA3 IIIA3 IIIA3 IVA2 IVA1
G. Jonikienė matematika 308 IIA  IIIB2 IVB1 IVA2 IIIA1 IIIA1 IIIA1 IVB1 IVA2 IVA2 IVm2 II a II a IVA2 IVA2 IIIB2 IIIA1 IIIA1 IIIA1 IVA2 IVB1 IIIB2
R.Rutavičius matematika 309 IIIA2 IIIA2 IVA1 IVA1 IVB2 II b II b IIIB1 IVA1 IVA1 IVB2 IIIA2 IVm1 IIb IIb IIIA2 IVB2 IVA1 IIIA2 IIIB1 IVMM1 IIIB1 IVA1 IIIA2 IIIm1
R. Jegnoraitė-Juškienė matematika 303 II i I b I b Ii1 Ia Ii2 Ia Ii2 Ii2 II i Ii1 Ii1 Ib Ii2 II i II i Ia Ii1 II i
R. Jegnoraitė-Juškienė IT 303 Ii2 Ii2PD Ib Ia Ii1 IIIB1
S. Stankutė IT 206 Ii2 IIb IIb IIIA1 IIIA2 IV IT II a II a II i IV IT IIIA IV IT Ii2PD Ib Ia Ii1 IV IT
K. Putejeva biologija 101 IVA Ii2 Ii2 II a IIIB I b IIIA II i II i IIIB IIIA Ia Ii2 Ii1 Ib Ii1 Ii1 IVA IVB I a IVA II b IIIA IVB IV Biom.
A. Domarkas fizika 201 Ii2 Ii2 Ii 2 Ii1 Ii 1 IIIAB Ib IIIAB IIIA Ib Ii1 III
V. Grygolienė fiziika 201 IV II a I a II b I a II i IV II b II i II i II a IV IV IV
I. Daukšienė chemija 301 II b Ii1 IIIA II a II b II a I b II i II i IIIA IVB II i IIIA Ii1 Ii1 Ib IVA IVA IVA IVB IVECh
V. Jokubauskaitė chemija Ii2 Ii2 Ia IIIB I a IIIB Ii2
R.Krikščionaitienė istorija, pil.p. 312 I a IVA2 II i I b IVA2 IVA2 IIIB II b Ii2 II a Ii1 IIIB
A.Jurėnienė istorija 210 I b IVB II a Ii1 II b Ii2 Ia IVA1 IVA1 IIIA Ii1 II i Ia IVB IVA1 II i IIIA I b IIIA II a Ii2 II b IV mod.
P. Montvydas technologijos 107  II i Ii1 IIIStB IIIStB II a Ib/ IVB IVB I a Ia/Ii1 Ii2/ Ii2 Ib IIb
A.Šipova technologijos 108 II i IV_VB1 Ii1 IIITMB IIITMB IVTMB IVVB2 II a IVVB1 Ib/ IV_VB2 I a Ia/Ii1 Ii2/ Ii2 I b IIb IV_TB1
L.Krasauskienė ekonomika 313 (IiPD) II i IIb /Ib II a IVFin IV EV1 Ii1/Ia /Ii2 IV EV3 IV EV2 IIIEV IIIEV IIIEV2 IIIEV2
D.Mackevičienė geografija 209 IVA IVB IIIA Ii2 Ii2 Ii1 Ia Ib IVB II i IVA IIIA IIIA IIIB II a II b Ib Ia Ii1 IIIB IVA
A. Šiaulienė (tikyba) tikyba 105 Ii1 II a IIIB1 Ib Ii2 Ia IVB1 IVB2 IIIB2 II bi IVB3
A. Šiaulienė (etika) etika 105 IVB1 IIIB1 IVB2
V. Dužinaitė etika 105 Ii1 II a Ib Ii2 Ia IIIB3 II bi IIIB2
V.Smilgienė dailė 310 II i (IiPD) IVB II a IIIB IIIB Ii2 IVB Ii1 II b Ia Ib Ii2IIi BR
O. Simaitienė judesio kor. k.s. IIIER Ia ` IIIER Ia
L. Kaziulionis kūno k. sp.s. Ii1 Ia IIIB2 IIIB1 IIIB3 II a II b IIIB1 Ia Ii1 IIIB2 II a II b IIIB3
S. Alsys kūno k. sp.s. II i IVB1 IVB2 IVB3 I b IVB6 Ii2 II i Ib IVB4 Ii2 IVB5
V. Miliauskienė aerobika šs IVB IVB
K. Bogužienė muzika 214 Ia IIb IIIB IIIB Ib Ii2 Ii1 IVB IVB II i II a
G. Antipova psichologija šs IIIP1 IVP1 IIIP2 IVP3 IIIP3 IVP2
S. Brazienė teatras 213 Ib IIIB IIIB II b II a IVB IVB Ia
D. Elertienė anglų k. 307 II i II b Ii1 IIIB2/1 Ii2 IVB2/1 IIIB2/1 IIIB2/1 Ii2 Ii1 IVB2/1 II i Ii2 IIIB2/1 IVB2/1 II b Ii1 II b IVB2/1 II i
K. Jocienė Ib Ii1 IIIB1/1 Ii2 IIIB1/1 Ii2 Ii1 Ia Ib Ii2 IIIB1/1 Ia Ii1 Ia Ib
R.Stankevičienė anglų k. IIb IIIB1/2 II a IVB2/3 IIIB1/2 IVB2/3 II a IIIB1/2 IVB2/3 II b II b IVB2/3 II a
L.Grigaitytė anglų k. 103 Ib IIIB2/3 II a IVB1/1 IIIB2/3 IIIB2/3 IVB1/1 Ib II a IIIB2/3 IVB1/1 II a Ib
L. Lorenzo Ruiz anglų k. 306 IIIB2/2 IVB2/2 IIIB2/2 IIIB2/2 IVDeb IVB2/2 Ia IIIB2/2 IVB2/2 Ia (PD) IVB2/2 Ia
V.Garičkina rusų k. 208 IVB1/1 IIIB1/1 IVB1/1 IVB1/1 II b II b IIIB1/1 IIIB1/1 Ia Ia Ii1 Ii1 II i II i
R.Gaižauskaitė rusų k. 104 IVB1/1 IVB1/1 IIIB1/2 IVB1/2 II b II b Iia IIIB1/2 IIIB1/2 Ib Ib  Ii2 Ii2 II a
V. Rimkuvienė vokiečių k. 305 Iab Iab Ii Ii  II ai II ai
N. Stankevičienė prancūzų k. Iab Ii Ii II ai  II ai