Metodinė taryba

Metodinės tarybos nariai 

Nr. Vardas, pavardė Pareigos Pareigos taryboje
1. Vytautas Staugas Lietuvių kalbos ir litertūros mokytojas Pirmininkas
2. Aurelija Zavadskienė

Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja;

Kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Sekretorė
3. Asta Šiaulienė

Tikybos vyr. mokytoja;

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Narė
4. Laima Krasauskienė Ekonomikos ir verslumo mokytoja ekspertė Narė
5. Eglė Akudovičienė Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja Narė
6. Kristina Putejeva

Biologijos vyr. mokytoja;

Gamtos, inžinerijos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Narė
7. Rūta Jegnoraitė-Juškienė

Matematikos mokytoja;

Informacinių technologijų vyr. mokytoja

Narė
8. Aurita Šipova

Technologijų mokytoja ekspertė;

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Narė
9. Kristina Bogužienė Muzikos vyr. mokytoja Narė

Metodinės tarybos funkcijos:

dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;

koordinuoja Gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;

aptaria Gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;

vertina mokytojų metodinius darbus ir praktinę veiklą;

inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis.

Atnaujinta: 2021-05-21
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Inžinerinis ugdymas
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.10 - 15.55
Renkuosi mokyti