NUOTOLINIS UGDYMAS

Atsižvelgiant į Vyriausybės ir Klaipėdos miesto administracijos priimtus sprendimus, paskelbto karantino metu  gimnazijoje ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu pagal įprastą pamokų tvarkaraštį ir pamokų laiką.

Konsultacijas ir informaciją mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams)  teikia:

Bendrieji nuotolinio ugdymo klausimai

Jurgita Račkauskienė, direktorė

el. p. jurgita.rackauskiene@baltijosgimnazija.lt

tel.nr. 8 46 345 920

Technologijų naudojimo ir kibernetinės saugos klausimai

Dainius Zviedrys, IT specialistas

el. p. dainius.zviedrys@baltijosgimnazija.lt

Asmens duomenų apsaugos klausimai;

Pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams klausimai

Neringa Kontrimienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

el.p. neringa.kontrimiene@baltijosgimnazija.lt

tel. nr. 8 46 645 923

Nuotolinio ugdymo turinio klausimai

Skaitmeninio ugdymo turinio klausimai

Mokinių pažangos ir pasiekimų stebėsenos klausimai

Irma Daukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

el.p. irma.dauksiene@baltijosgimnazija.lt

tel. nr. 8 46 645 923

Mokinių pamokų lankomumo klausimai

Laurina Vaitkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

el.p. laurina.vaitkiene@baltijosgimnazija.lt

tel. nr. 8 46 348 023;

Smurto ir patyčių prevencijos klausimai

Laurina Vaitkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

el.p. laurina.vaitkiene@baltijosgimnazija.lt

tel. nr. 8 46 348 023;

Galina Antipova, psichologė

el.p. galina.antipova@baltijosgimnazija.lt