VAIZDO PAMOKŲ IR KONSULTACIJŲ TVARKARAŠČIAI
Mokytojo V.Pavardė Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
E. Akudovičienė Ib Ib Ia Ia Ii2 1a III LP Ia Ib Ii2 Ii2 Ii2 Ib
A. Zavadskienė I i1 II i II i IIb IIb II a II a Ii1 Ii1 II a II i Ii1 II b II i II a IIb  II i II a II b
V.Staugas IIIA2 IIIA2 IVA3 IVA3 IIIA1 IIIA1 IIIA1 IVA3 IVA3 IIIA2 IIIA2 IVA3 IIIA2 IIIA1 IIIA1 IIIA1 IVA3 IIIA2
A. Žukauskienė IVA1 IVA1 IVA2 IIIA3 IIIA3 IIIA3 IVA1 IVA1 IVA2 IVA2 IVA2 IVA2 IVA1 IIIA3 IIIA3 IIIA3 IVA2 IVA1
G. Jonikienė II a IIIB2 IVB1 IVA2 IIIA1 IIIA1 IIIA1 IVB1 IVA2 IVA2 IVm2 II a II a IVA2 IVA2 IIa IIIB2 IIIA1 IIIA1 IIIA1 IVA2 IVB1 IIIB2
R.Rutavičius IIIA2 IIIA2 IVA1 IVA1 IVB2 II b II b IIIB1 IVA1 IVA1 IVB2 IIIA2 IVm1 IIb IIb IIIA2 IVB2 IVA1 IIIA2 IIIB1 IVMM1 IIIB1 IVA1 IIIA2 IIIm1
R.Jegnoraitė-Juškienė II i I b I b Ii1 Ii2 Ia Ii2 Ii1 II i Ib Ii2 Ii1 Ia II i Ia II i
R.Jegnoraitė-Juškienė Ii2 Ii2PD Ib Ia Ii1 IIIB1
S. Stankutė Ii2 IIb IIb IIIA1 IIIA2 IV IT II a II a II i IV IT IIIA IV IT Ii2PD Ib Ia Ii1 IV IT
K. Putejeva IVA Ii2 II a IIIB I b IIIA II i IIIB IIIA Ia Ii2 Ii1 Ib Ii1 IVA IVB I a IVA II b IIIA IVB IV Biom.
A. Domarkas Ii2 Ii 2 Ii 1 IIIAB Ib IIIAB IIIA Ib Ii1 III
V. Grygalienė IV II a I a II b I a II i IV II b II i II a IV IV IV
I. Daukšienė II b Ii1 IIIA II a II b I b II a II i IIIA IVB II i IIIA Ii1 Ib IVA IVA IVA IVB IVECh
V. Jokubauskaitė Ia Ii2 IIIB I a IIIB Ii2
R.Krikščionaitienė I a IVA2 II i I b IVA2 IVA2 IIIB II b Ii2 II a Ii1 IIIB
A.Jurėnienė I b IVB II a Ii1 II b Ii2 Ia IVA1 IVA1 IIIA Ii1 II i Ia IVB IVA1 II i IIIA I b IIIA II a Ii2 II b IV mod.
P. Montvydas  II i Ii1 IIIStB IIIStB II a Ib/ IVB IVB I a Ia/Ii1 Ii2/ Ii2 Ib IIb
A.Šipova II i IVVB1 Ii1 IIITMB IIITMB IVTMB IVVB2 II a IVVB1 Ib/ IVVB2 I a Ia/Ii1 Ii2/ Ii2 I b IIb IVTB1
L.Krasauskienė (IiPD) II i IIb /Ib II a IVFin IV EV1 Ii1/Ia /Ii2 IV EV3 IV EV2 IIIEV IIIEV IIi(vok) IIIEV2 IIIEV2
D.Mackevičienė IVA IVB IIIA Ii2 Ii2 Ii1 Ia Ib IVB II i IVA IIIA IIIA IIIB II a II b Ib Ia Ii1 IIIB IVA
A. Šiaulienė Ii1 II a IIIB1 Ib Ii2 Ia IVB1 IVB2 IIIB2 II bi IVB3
A. Šiaulienė  IVB1 IIIB1 IVB2
V. Dužinaitė Ii1 II a Ib Ii2 Ia IIIB3 II bi IIIB2
V.Smilgienė II i (IiPD) IVB II a IIIB IIIB Ii2 IVB Ii1 II b Ia Ib Ii2IIi BR
O. Simaitienė IIIER Ia IIIER
L. Kaziulionis IIIB2 Ia IIIB1 IIIB3 II a II b IIIB1 IIIB2 Ia II b Ii1 II a IIIB3 I i1
S. Alsys II i IVB1 IVB2 IVB3 I b IVB6 Ii2 II i Ib IVB4 Ii2 IVB5
V.Miliauskienė IVB IVB
K. Bogužienė Ia IIb IIIB IIIB Ib Ii1 IVB IVB Ii2 II i II a
G. Antipova IIIP1 IVP1 IIIP2 IVP3 IIIP3 IVP2
S.Brazienė IIIB IIIB II b II a Ib IVB IVB Ia
D. Elertienė II i II b Ii1 IIIB2/1 Ii2 IVB2/1 IIIB2/1 IIIB2/1 Ii2 Ii1 IVB2/1 II i Ii2 IIIB2/1 IVB2/1 II b Ii1 II b IVB2/1 II i
K. Jocienė Ib Ii1 IIIB1/1 Ii2 IIIB1/1 Ii2 Ii1 Ia Ib Ii2 IIIB1/1 Ia Ii1 Ia Ib
R.Stankevičienė IIb IIIB1/2 II a IVB2/3 IIIB1/2 IVB2/3 II a IIIB1/2 IVB2/3 II b II b IVB2/3 II a
L.Grigaitytė Ib IIIB2/3 II a IVB1/1 IIIB2/3 IIIB2/3 IVB1/1 Ib II a IIIB2/3 IVB1/1 II a Ib
L. Lorenzo Ruiz IIIB2/2 IVB2/2 IIIB2/2 IIIB2/2 IVDeb IVB2/2 Ia IIIB2/2 IVB2/2 Ia (PD) IVB2/2 Ia
V.Garičkina IVB1/1 IIIB1/1 IVB1/1 IVB1/1 II b II b IIIB1/1 IIIB1/1 Ia Ia Ii1 Ii1 II i II i
R.Gaižauskaitė IVB1/1 IVB1/1 IIIB1/2 IVB1/2 II b II b  II a IIIB1/2 IIIB1/2 Ib Ib  Ii2 Ii2 II a
V. Rimkuvienė IIai Iab Iab Ii Ii 
N. Stankevičienė Iab Ii Ii II ai  II ai

Baltos spalvos pamokos – vaizdo pamokos;

Žalios spalvos pamokos – konsultacinės pamokos;

Rožinės spalvos pamokos – vaizdo pamokos, kurios vyks kas dvi, trys savaitės.