Ia klasė

     Diena

 

Pamoka

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0

8.30-8.50

Klasės informacinis susitikimas

       

1

9.00-9.40

Pilietiškumo pagr.

R.Krikščionaitienė

Matematika

R.Jegnoraitė-Juškienė

Istorija

A.Jurėnienė

Technologijos

A.Šipova/P.Montvydas

Rusų k.

V.Garičkina

Vokiečių k.

V.Rimkuvienė

2

9.50-10.30

Chemija

V.Jakubauskaitė

Muzika

K.Bogužienė

Chemija

V.Jakubauskaitė

Technologijos*

A.Šipova/P.Montvydas

Žmogaus sauga*

L.Krasauskienė

Rusų k.

V.Garičkina

Vokiečių k.

V.Rimkuvienė

Prancūzų k.

N.Stankevičienė

3

10.40-11.20

Fizika

V.Grygalienė

Geografija

D.Mackevičienė

Lietuvių k.

E.Akudovičienė

Lietuvių k.

E.Akudovičienė

Anglų k.

K.Jocienė/L.Lorenzo Ruiz

4

11.30-12.10

Fizinis ugdymas

L.Kaziulionis

Lietuvių k.

E.Akudovičienė

Matematika

R.Jegnoraitė-Juškienė

Matematika

R.Jegnoraitė-Juškienė

Informacinės techn.

R.Jegnoraitė-Juškienė/S.Stankutė

5

12.40-13.20

Fizika

V.Grygalienė

Lietuvių k.

E.Akudovičienė

Biologija

K.Putejeva

Anglų k.

K.Jocienė/L.Lorenzo Ruiz

Dailė

V.Smilgienė

6

13.40-14.20

 

Tikyba

A.Šiaulienė

Etika

V.Dužinaitė

Anglų k.

K.Jocienė/L.Lorenzo Ruiz

Geografija

D.Mackevičienė

Žingsniai

S.Brazienė

7

14.30-15.10

Istorija

A.Jurėnienė

 

Fizinis ugdymas

L.Kaziulionis

Biologija

K.Putejeva

 

Baltos spalvos pamokos – vaizdo pamokos;

Žalios spalvos pamokos – konsultacinės pamokos;

Rožinės spalvos pamokos – vaizdo pamokos, kurios vyks kas dvi, trys savaitės.

Pamokos su *:

Technologijų pamokos vyks balandžio 9, 23 d., gegužės 7, 21 d.

Žmogaus saugos pamokos vyks balandžio 16, 30 d., gegužės 14, 28 d.