Ib klasė

 

     Diena

 

Pamoka

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0

8.30-8.50

Klasės informacinis susitikimas

       

1

9.00-9.40

Istorija

A.Jurėnienė

Lietuvių k.

E.Akudovičienė

Geografija

D.Mackevičienė

Anglų k.

K.Jocienė/L.Grigaitytė

Rusų k.

R.Gaižauskaitė

Vokiečių k.

V.Rimkuvienė

2

9.50-10.30

Anglų k.

K.Jocienė/L.Grigaitytė

Lietuvių k.

E.Akudovičienė

Fizika

A.Domarkas

Biologija

K.Putejeva

Rusų k.

R.Gaižauskaitė

Vokiečių k.

V.Rimkuvienė

Prancūzų k.

N.Stankevičienė

3

10.40-11.20

Matematika

R.Jegnoraitė-Juškienė

Chemija

I.Daukšienė

Fizinis ugdymas

S.Alsys

Geografija

D.Mackevičienė

Lietuvių k.

E.Akudovičienė

Žingsniai

S.Brazienė

4

11.30-12.10

Matematika

R.Jegnoraitė-Juškienė

Tikyba

A.Šiaulienė

Etika

V.Dužinaitė

Technologijos*

A.Šipova/P.Montvydas

Žmogaus sauga*

L.Krasauskienė

Lietuvių k.

E.Akudovičienė

Fizinis ugdymas

S.Alsys

5

12.40-13.20

Pilietiškumo pagr.

R.Krikščionaitienė

Matematika

R.Jegnoraitė-Juškienė

Fizika

A.Domarkas

Chemija

I.Daukšienė

Anglų k.

K.Jocienė/L.Grigaitytė

6

13.40-14.20

Biologija

K.Putejeva

Muzika

K.Bogužienė

Istorija

A.Jurėnienė

Technologijos

A.Šipova/P.Montvydas

Dailė

V.Smilgienė

7

14.30-15.10

     

Informacinės techn.

R.Jegnoraitė-Juškienė/S.Stankutė

 

Baltos spalvos pamokos – vaizdo pamokos;

Žalios spalvos pamokos – konsultacinės pamokos;

Rožinės spalvos pamokos – vaizdo pamokos, kurios vyks kas dvi, trys savaitės.

Pamokos su *:

Technologijų pamokos vyks balandžio 15, 29 d., gegužės 13, 27 d.

Žmogaus saugos pamokos vyks balandžio 8, 22 d., gegužės 6, 20 d.