Ii1 klasė

     Diena

 

Pamoka

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0

8.30-8.50

Klasės informacinis susitikimas

       

1

9.00-9.40

Lietuvių k.

A.Zavadskienė

Tikyba

A.Šiaulienė

Etika

V.Dužinaitė

Lietuvių k.

A.Zavadskienė

Lietuvių k.

A.Zavadskienė

Dailė

V.Smilgienė

2

9.50-10.30

Chemija

I.Daukšienė

Geografija

D.Mackevičienė

Lietuvių k.

A.Zavadskienė

Technologijos*

A.Šipova/P.Montvydas

Žmogaus sauga*

L.Krasauskienė

Pilietiškumo pagr.

R.Krikščionaitienė

3

10.40-11.20

Anglų k.

D.Elertienė/K.Jocienė

Matematika

R.Jegnoraitė-Juškienė

Matematika

R.Jegnoraitė-Juškienė

Biologija

K.Putejeva

Rusų k.

V.Garičkina

Vokiečių k.

V.Rimkuvienė

Prancūzų k.

N.Stankevičienė

Technologijos

A.Šipova/P.Montvydas

4

11.30-12.10

Istorija

A.Jurėnienė

Istorija

A.Jurėnienė

Anglų k.

D.Elertienė/K.Jocienė

Chemija

I.Daukšienė

Rusų k.

V.Garičkina

Vokiečių k.

V.Rimkuvienė

Prancūzų k.

N.Stankevičienė

5

12.40-13.20

Matematika

R.Jegnoraitė-Juškienė

Fizika

A.Domarkas

Muzika

K.Bogužienė

Fizinis ugdymas

L.Kaziulionis

Informacinės techn.

R.Jegnoraitė-Juškienė/S.Stankutė

6

13.40-14.20

Braižyba*

V.Smilgienė

 

Fizika

A.Domarkas

Anglų k.

D.Elertienė/K.Jocienė

Fizinis ugdymas

L.Kaziulionis

Verslioji inžinerija*

L.Krasauskienė

7

14.30-15.10

Inžinerija*

M.Vasylius

Robotika

A.Senulis

Biologija

K.Putejeva

Geografija

D.Mackevičienė

 

8

15.20-16.00

Inžinerija*

M.Vasylius

Robotika

A.Senulis

 

 

 

Baltos spalvos pamokos – vaizdo pamokos;

Žalios spalvos pamokos – konsultacinės pamokos;

Rožinės spalvos pamokos – vaizdo pamokos, kurios vyks kas dvi, trys savaitės.

Pamokos su *:

Technologijų pamokos vyks balandžio 16, 30 d., gegužės 14, 28 d.

Žmogaus saugos pamokos vyks balandžio 9, 23 d., gegužės 7, 21 d.

Braižybos pamokos Ii1_Br3 grupei vyks balandžio 6, 20 d., gegužės 4, 18 d.; Ii1_Br4 grupei vyks balandžio 13, 27 d., gegužės 11, 25 d.

Versliosios inžinerijos pamokos Ii1_VIn3 grupei vyks balandžio 13, 27 d., gegužės 11, 25 d.; Ii1_VIn4 grupei vyks balandžio 6, 20 d., gegužės 4, 18 d.

Inžinerijos pamokos vyks balandžio 6, 20 d., gegužės 4, 18 d.