IIa klasė

     Diena

 

Pamoka

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0

8.30-8.50

Klasės informacinis susitikimas

       

1

9.00-9.40

Matematika

G.Jonikienė

Dailė

V.Smilgienė

Technologijos

A.Šipova/P.Montvydas

Geografija

D.Mackevičienė

Pilietiškumo pagr.

R.Krikščionaitienė

2

9.50-10.30

Fizika

V.Grygalienė

Tikyba

A.Šiaulienė

Žingsniai

S.Brazienė

Anglų k.

R.Stankevičienė/

L.Grigaitytė

Lietuvių k.

A.Zavadskienė

Informacinės techn.

S.Stankutė

3

10.40-11.20

Istorija

A.Jurėnienė

Etika

V.Dužinaitė

Lietuvių k.

A.Zavadskienė

Matematika

G.Jonikienė

Anglų k.

R.Stankevičienė/

L.Grigaitytė

Informacinės techn.

S.Stankutė

4

11.30-12.10

Biologija

K.Putejeva

Chemija

I.Daukšienė

Matematika

G.Jonikienė

Fizika

V.Grygalienė

Istorija

A.Jurėnienė

5

12.40-13.20

Anglų k.

R.Stankevičienė/

L.Grigaitytė

Fizinis ugdymas

L.Kaziulionis

Matematika

G.Jonikienė

Lietuvių k.

A.Zavadskienė

Rusų k.

R.Gaižauskaitė

Prancūzų k.

N.Stankevičienė

6

13.40-14.20

Chemija

I.Daukšienė

Lietuvių k.

A.Zavadskienė

Ekonomika ir versl.

L.Krasauskienė

Muzika

K.Bogužienė

Prancūzų k.

N.Stankevičienė

7

14.30-15.10

Vokiečių k.

V.Rimkuvienė

Lietuvių k.

A.Zavadskienė

Rusų k.

R.Gaižauskaitė

Fizinis ugdymas

L.Kaziulionis

 

Baltos spalvos pamokos – vaizdo pamokos;

Žalios spalvos pamokos – konsultacinės pamokos;

Rožinės spalvos pamokos – vaizdo pamokos, kurios vyks kas dvi, trys savaitės.