IIb klasė

     Diena

 

Pamoka

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0

8.30-8.50

Klasės informacinis susitikimas

       

1

9.00-9.40

Chemija

I.Daukšienė

Matematika

R.Rutavičius

Ekonomika ir versl.

L.Krasauskienė

Fizika

V.Grygalienė

Anglų k.

D.Elertienė/

R.Stankevičienė

2

9.50-10.30

Anglų k.

D.Elertienė

Chemija

I.Daukšienė

Matematika

R.Rutavičius

Geografija

D.Mackevičienė

Dailė

V.Smilgienė

Informacinės techn.

S.Stankutė

3

10.40-11.20

Anglų k.

R.Stankevičienė

Muzika

K.Bogužienė

Matematika

R.Rutavičius

Lietuvių k.

A.Zavadskienė

Biologija

K.Putejeva

Informacinės techn.

S.Stankutė

4

11.30-12.10

Fizika

V.Grygalienė

Lietuvių k.

A.Zavadskienė

Rusų k.

V.Garičkina/R.Gaižauskaitė

Fizinis ugdymas

L.Kaziulionis

Tikyba

A.Šiaulienė

Etika

V.Dužinaitė

5

12.40-13.20

Istorija

A.Jurėnienė

Lietuvių k.

A.Zavadskienė

Rusų k.

V.Garičkina/R.Gaižauskaitė

Anglų k.

D.Elertienė/

R.Stankevičienė

Lietuvių k.

A.Zavadskienė

6

13.40-14.20

Matematika

R.Rutavičius

Fizinis ugdymas

L.Kaziulionis

Pilietiškumo pagr.

R.Krikščionaitienė

Lietuvių k.

A.Zavadskienė

Istorija

A.Jurėnienė

7

14.30-15.10

 

Žingsniai

S.Brazienė

 

Technologijos

A.Šipova/P.Montvydas

 

Baltos spalvos pamokos – vaizdo pamokos;

Žalios spalvos pamokos – konsultacinės pamokos;

Rožinės spalvos pamokos – vaizdo pamokos, kurios vyks kas dvi, trys savaitės.