IIi klasė

     Diena

 

Pamoka

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0

8.30-8.50

Klasės informacinis susitikimas

       

1

9.00-9.40

Anglų k.

D.Elertienė

Technologijos

A.Šipova/P.Montvydas

Biologija

K.Putejeva

Chemija

I.Daukšienė

Lietuvių k.

A.Zavadskienė

2

9.50-10.30

Matematika

R.Jegnoraitė-Juškienė

Lietuvių k.

A.Zavadskienė

Chemija

I.Daukšienė

Fizika

V.Grygalienė

Matematika

R.Jegnoraitė-Juškienė

3

10.40-11.20

Pilietiškumo pagr.

R.Krikščionaitienė

Lietuvių k.

A.Zavadskienė

Geografija

D.Mackevičienė

Matematika

R.Jegnoraitė-Juškienė

Anglų k.

D.Elertienė

4

11.30-12.10

Dailė

V.Smilgienė

Matematika

R.Jegnoraitė-Juškienė

Istorija

A.Jurėnienė

Lietuvių k.

A.Zavadskienė

Tikyba

A.Šiaulienė

Etika

V.Dužinaitė

5

12.40-13.20

Fizinis ugdymas

S.Alsys

Istorija

A.Jurėnienė

Lietuvių k.

A.Zavadskienė

Muzika

K.Bogužienė

Ekonomika ir versl.

L.Krasauskienė

Rusų k.

V.Garičkina

Prancūzų k.

N.Stankevičienė

6

13.40-14.20

Fizika

V.Grygalienė

Informacinės techn.

S.Stankutė

Anglų k.

D.Elertienė

Inžinerija

V.Kartašovas

Rusų k.

V.Garičkina

Prancūzų k.

N.Stankevičienė

7

14.30-15.10

Vokiečių k.

V.Rimkuvienė

Ekonomika ir versl.

L.Krasauskienė

 

Fizinis ugdymas

S.Alsys

Inžinerija

V.Kartašovas

Braižyba

V.Smilgienė

Baltos spalvos pamokos – vaizdo pamokos;

Žalios spalvos pamokos – konsultacinės pamokos;

Rožinės spalvos pamokos – vaizdo pamokos, kurios vyks kas dvi, trys savaitės.