SPECIALUSIS PEDAGOGAS
<čia apie specialųjį pedagogą>