Straipsnis

Metodinės dienos ,,Veiklos, būdai, formos ir kitos inovatyvios priemonės inžinerinio ugdymo kontekste“ metu, Baltijos gimnazijos mokytojai pasikvietę M. Mažvydo progimnazijos mokytojus, lankėsi Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjuje. Visų trijų mokyklų mokytojų bendruomenės dalinosi gerąja patirtimi – ugdymo būdais, metodais, įtakojančiais mokinių inžinerinės kompetencijos ugdymą. Mokytojai stebėjo ugdomąsias veiklas, aptarė naudojamų IKT ir kitų priemonių naudingumą, integracijos poveikį įvairių dalykų pamokose, projektinėje ir kt. veikloje.