Straipsnis

Gimnazijoje  organizuota tradicinė, kasmet vykstanti metodinė diena. Šį rudenį Baltijos gimnazijos bendruomenė pasirinko temą „Šviesa” – mokytojai kūrybiškai interpretavo šią temą ir planuodami ugdymo veiklas pasistengė atskleisti šį aspektą įvairiose mokslo srityse. Lietuvių kalbos ir chemijos dalykų užsiėmime buvo analizuojama išorinės ir vidinės šviesos galia – atlikus laboratorinius bandymus buvo išgautas veidrodžio efektas, tada domėtasi veidrodžio simbolika tautosakoje ir literatūroje. Gamtos ir socialinių mokslų mokytojai kartu su gimnazistais gilinosi į fotosintezės procesą ir Saulės sistemos veikimą. Pasitelkdami interaktyviąsias programėles išmaniuosiuose telefonuose mokiniai informacinių technologijų ir anglų kalbos veikloje gilinosi į XXI a. vaizdų kultūrą bei šviesos įtaką kompozicijai. Matematiką, pasirodo, ne taip jau ir sudėtinga integruoti su literatūra – aptarę Prometėjo įvaizdį ir  pasitelkę geometrines figūras mokiniai bandė apskaičiuoti titano iš molio nulipdyto žmogaus kūno masę. Kūno kultūros mokytojai kartu su psichologe atliko kūno atpalaidavimo pratimus, aptarė verbalinio ir neverbalinio bendravimo skirtumus. Vaizdingų posakių,  frazeologizmų, idiomų apie šviesą gimnazistai ieškojo lietuvių ir anglų kalbomis, juos vartojo kurdami pasirinkto žanro istorijas. Gimnazijos istorikai kartu su kalbų mokytojais analizavo šviesos ir saulės simbolius pasaulio istorijoje ir kultūroje. Dorinio ugdymo mokytojai su anglų kalbos specialistais aptarė šviesos simbolius Biblijoje, atliko įvaizdžių vertimus ir pameditavo su arbata ir muzika.

Šiais metais Baltijos gimnazijos bendruomenė į šią integruotų veiklų dieną pasikvietė ir savo kaimynus – Martyno Mažvydo progimnazijos aštuntokus. Mokiniai kartu su gimnazistais sėkmingai gilinosi į įvairių mokslų paslaptis. J. V. Gėtė yra pasakęs: „Gamta apsupa žmogų tamsa ir verčia jį amžinai veržtis į šviesą.” Tad ir tą niūroką lapkričio dieną abiejų mokyklų bendruomenių narių nuotaiką praskaidrino šauni ir šviesi bendrystė.

Vytautas Staugas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas