Straipsnis

Jau nuo rugsėjo 1 d.  Baltijos gimnazijoje startuoja DofE -  The Duke of Edinburgh's International Award (arba DofE apdovanojimai) pasaulyje gerai žinoma neformalaus ugdymo(si) programa jaunimui nuo14 iki 24 metų, padedanti ugdyti savo talentus, mokytis iš patirties įveikiant iššūkius ir įprasminant savo laisvalaikį.

Nauda jauniems žmonėms:

 • Pastebimai pagerėja bendravimo užsienio kalba įgūdžiai.
 • Sustiprina kritinio mąstymo įgūdžius, didėja reflektyvumas.
 • Jauni žmonės geriau supranta savo stiprybes ir silpnybes, atranda savo mokymosi stilių, padidina mokymosi motyvaciją, pagerina mokymosi rezultatus.
 • Lavina darbui reikalingus įgūdžius, praplečiamas pažinčių ratas, užmezgama naudingų kontaktų ateities profesijai ar verslui. Programa yra gerai vertinama darbdavių, todėl didėja jaunų žmonių konkurencingumas darbo rinkoje.
 • Pabaigus DofE apdovanojimų programą išduodamas sertifikatas atpažįstamas ir vertinamas užsienio universitetuose, ypatingai Jungtinėje Karalystėje. 
 • Jauni žmonės susiranda draugų, kurie turi panašių pomėgių ar interesų. Programos metu stiprėja jų socialinės kompetencijos.
 • Pagerėja fizinė būklė, ugdomi sveikos gyvensenos įgūdžiai. 

Nauda mokyklai:

 • DofE programa padeda pripažinti įstaigoje vykdomą veiklą tarptautiniu mastu, parodo neformaliojo ugdymo veiklos vykdymo kokybės standartą (tik licencijuotos organizacijos gali vykdyti programą).
 • Mokytojams sudaromos galimybės dalyvauti tarptautiniuose seminaruose, mokymuose, stažuotėse bet kurioje ES valstybėje ar net už Europos ribų.
 • Programos vadovai dalyvauja akredituojamuose progresyviuose mokymo kursuose.
 • DofE nacionalinė agentūra rūpinasi mokyklos, kaip DofE apdovanojimus vykdančios organizacijos, interesų atstovavimu ir viešinimu spaudoje, internete.
 • DofE programa suteikia formą, apjungiančią įvairias mokykloje vykdomas užimtumo veiklas ir būrelius. Pastebima, kad programa skatina ir įstaigos darbuotojų bendradarbiavimą, bendro tikslo siekimą.
 • Programa padeda užmegzti naudingus ryšius bendruomenėje: su vietos verslininkais, kitomis ugdymo įstaigomis, tėvais.