Straipsnis
Siekiant užtikrinti OV reikalavimus dėl COVID-19 ligos plitimo prevencijos, lankytojų susitikimai su administracija, specialistais ar pedagogais derinami iš anksto: tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti pageidaujantys asmenys registruojasi susitikimui:
tel. nr. +370 46 346 167; +370 46 345 920 arba el. paštu rastine@baltijosgimnazija.lt.
Raštinės administratorė suderins susitikimą ir informuos apie jo datą ir laiką telefonu arba el. paštu ne vėliau kaip per dvi dienas.