Straipsnis
Sausio 8 d. - dalykų mokytojų, administracijos individualių nuotolinių pokalbių apie mokinių pasiekimus ir pažangą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) diena. Pokalbiams, mokinių pažangos aptarimui skiriamas laikas 8.30-18.30 val., iš anksto registruojantis.
Registracija vyks iki sausio 6 d. 24.00 val., Registracijos nuoroda:  https://docs.google.com/forms/d/1hKKgAH4uJUF_yFtgO86llxBGDeLU8aR5IUcuRecvBC4/edit