DARBUOTOJAI

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.        

Akudovičienė Eglė

Lietuvių kalba ir literatūra

Vyresnioji mokytoja

2.        

Alsys Simonas

Kūno kultūra

 Mokytojas

3.        

Antipova Galina

Psichologė

II psichologo kvalifikacinė kategorija, mokytoja metodininkė

4.        

Bogužienė Kristina

Muzika

Vyresnioji mokytoja

5.        

Brazienė Simona

Teatras

Mokytoja metodininkė

6.        

Daukšienė Irma

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Chemija

Mokytoja metodininkė

7.        

Domarkas Artūras

Fizika

-

8.        

Dužinaitė Vilija

Etika

Vyresnioji mokytoja

9.        

Elertienė Daiva

Anglų kalba

Mokytoja ekspertė

10.     

Gaižauskaitė Romualda

Rusų kalba

 Mokytoja metodininkė

11.     

Garičkina Vera

Rusų kalba

Mokytoja ekspertė

12.     

Grigaitytė Lilija

Anglų kalba

Mokytoja metodininkė

13.     

Grygalienė Virginija

Fizika

Mokytoja metodininkė

14.     

Jakubauskaitė Viktorija

Chemija

KU dėstytoja, mokytoja

15.     

Jegnoraitė – Juškienė Rūta

Matematika,

informacinės technologijos

Mokytoja,

Vyresnioji mokytoja

16.     

Jocienė Kristina

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

17.     

Jonikienė Genovaitė

Matematika

Vyresnioji mokytoja

18.     

Jurėnienė Alvydė

Istorija

Mokytoja ekspertė

19.     

Kartašovas Valentinas

Inžinerija

KU dėstytojas, mokytojas metodininkas

20.     

Kaziulionis Linas

Kūno kultūra

Mokytojas

21.     

Kontrimienė Neringa

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

I vadybinė kategorija

22.     

Krasauskienė Laima

Ekonomika, žmogaus sauga

Mokytoja metodininkė

23.     

Krikščionaitienė Rūta

Istorija

Mokytoja metodininkė

24.     

Loreno Ruiz Lina

Anglų kalba

Mokytoja metodininkė

25.     

Mackevičienė Danutė

Geografija

Mokytoja metodininkė

26.     

Miliauskienė Valerija

Aerobika

Mokytoja metodininkė

27.     

Montvydas Petras

Technologijos

Vyresnysis mokytojas

28.     

Montvydienė Jolanta

Neformalus švietimas

Mokytoja

29.     

Musonienė Agnė

Specialioji pedagogė

Logopedė metodininkė

30.     

Putejeva Kristina

Biologija

Vyresnioji mokytoja

31.     

Račkauskienė Jurgita

Direktorė

I vadybinė kategorija

32.     

Rimkuvienė Vilma

Vokiečių k.

Vyresnioji mokytoja

33.     

Rutavičius Rimandas

Matematika

Vyresnysis mokytojas

34.     

Simaitienė Oksana

Judesio korekcijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

35.     

Smilgienė Vilma

Dailė

Vyresnioji mokytoja

36.     

Stankevičienė Nijolė

Prancūzų k.

Mokytoja metodininkė

37.     

Stankevičienė Ramutė

Anglų kalba

Mokytoja metodininkė

38.     

Stankutė Sandra

Informacinės technologijos

Mokytoja metodininkė

39.     

Staugas Vytautas

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokytojas metodininkas 

40.     

Šiaulienė Asta

Dorinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

41.     

Šipova Aurita

Technologijos

Mokytoja ekspertė 

42.     

Vaitkienė Laurina

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Socialinė pedagogė

Mokytoja metodininkė

43.     

Zavadskienė Aureija

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokytoja

44.     

Žukauskienė Aušra

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokytoja metodininkė

45.     

Žadeikė Renata

Neformalus švietimas

Mokytoja

46.     

Dabulevičienė Toma

Projektai

KU mokslo darbuotoja, vyr. mokytoja

47.     

Gricius Gediminas

Informacinės technologijos

KU dėstytojas, mokytojas metodininkas

48.     

Jolanta Janutėnienė

Projektai

KU dėstytoja, mokytoja ekspertė

49.     

Kryževičius Žilvinas

Projektai

KU dėstytojas, vyr. mokytojas

50.     

Ruginis Tomas

Projektai

KU mokslo darbuotojas, Mokytojas metodininkas

51.     

Senulis Audrius

Robotika

KU dėstytojas, mokytojas metodininkas

52.     

Vasylius Marius

Inžinerija

KU dėstytojas, mokytojas metodininkas