DARBUOTOJAI

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.        

Akudovičienė Eglė

Lietuvių kalba ir literatūra

Vyresnioji mokytoja

2.        

Alsys Simonas

Fizinis ugdymas

 Mokytojas

3.        

Antipova-Plotnikova  Galina

Psichologė

II psichologo kvalifikacinė kategorija, mokytoja metodininkė

 4. Barkauskienė Alma Prancūzų kalba Mokytoja metodininkė

5.        

Bogužienė Kristina

Muzika

Vyresnioji mokytoja

6.        

Brazienė Simona

Teatras

Mokytoja metodininkė

7. Danušienė Sima Anglų kalba Mokytoja metodininkė

8.        

Daukšienė Irma

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Chemija

Mokytoja metodininkė

9.        

Domarkas Artūras

Fizika

Mokytojas

10.        

Dužinaitė Vilija

Etika

Vyresnioji mokytoja

11.        

Elertienė Daiva

Anglų kalba

Mokytoja ekspertė

12.     

Garičkina Vera

Rusų kalba

Mokytoja ekspertė

13.     

Grigaitytė Lilija

Anglų kalba

Mokytoja metodininkė

14.     

Grygalienė Virginija

Fizika

Mokytoja metodininkė

15.     

Jakubauskaitė Viktorija

Chemija, projektai

Klaipėdos universiteto lektorė, mokytoja

16. Jasaitytė-Urbonė Jurgita Biologija Mokytoja

17.     

Jegnoraitė – Juškienė Rūta

Matematika,

informacinės technologijos

Mokytoja,

Vyresnioji mokytoja

18.     

Jocienė Kristina

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

19.     

Jonikienė Genovaitė

Matematika

Vyresnioji mokytoja

20.     

Jurėnienė Alvydė

Istorija

Mokytoja ekspertė

21.     

Kaziulionis Linas

Fizinis ugdymas

Mokytojas

22.     

Kontrimienė Neringa

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, profesijos patarėja

I vadybinė kategorija

23.     

Krasauskienė Laima

Ekonomika, žmogaus sauga

Mokytoja ekspertė

24. Lakickienė Lina Bibliotekininkė -

25.     

Lorenzo Ruiz Lina

Anglų kalba

Mokytoja metodininkė

26.     

Mackevičienė Danutė

Geografija

Mokytoja metodininkė

27.     

Montvydas Petras

Technologijos

Vyresnysis mokytojas

28.     

Montvydienė Jolanta

Neformalus švietimas

Mokytoja

29. Naujokienė Auksė Teatras Vyresnioji mokytoja

30.     

Putejeva Kristina

Biologija

Vyresnioji mokytoja

31.     

Račkauskienė Jurgita

Direktorė

I vadybinė kategorija

32.     

Rimkuvienė Vilma

Vokiečių kalba

Vyresnioji mokytoja

33.     

Rutavičius Rimandas

Matematika

Vyresnysis mokytojas

34.     

Simaitienė Oksana

Judesio korekcijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

35. Simonavičiūtė Deimantė Istorija, pilietiškumo pagrindai Mokytoja

36.     

Smilgienė Vilma

Dailė

Vyresnioji mokytoja

36.     

Surgautaitė Gerda

Neformalusis švietimas

Mokytoja 

37.     

Stankutė Sandra

Informacinės technologijos

Mokytoja metodininkė

38.     

Staugas Vytautas

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokytojas metodininkas 

39.     

Šiaulienė Asta

Dorinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

40.     

Šipova Aurita

Technologijos

Mokytoja ekspertė 

41.     

Vaitkienė Laurina

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Socialinė pedagogė

Mokytoja metodininkė

42.     

Zavadskienė Aureija

Lietuvių kalba ir literatūra

Vyresnioji mokytoja

43.     

Žukauskienė Aušra

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokytoja metodininkė

44.     

Žadeikė Renata

Neformalus švietimas

Mokytoja, mokytojo padėjėja

45.     

Dabulevičienė Toma

Projektai

Klaipėdos universiteto Jūrinių tyrimų instituto mokslo darbuotoja, mokslų daktarė

46.     

Gricius Gediminas

Programavimas, neformalusis švietimas

Klaipėdos universiteto docentas, mokslų daktaras

47.     

Jolanta Janutėnienė

Projektai

Klaipėdos universiteto profesorė, mokslų daktarė

48. Kartašovas Valentinas Inžinerija Klaipėdos universiteto docentas, mokslų daktaras
49. Kelpšaitė-Rimkienė Loreta Projektai Klaipėdos universiteto Jūrinių tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, mokslų daktarė

50.     

Kryževičius Žilvinas

Projektai

Klaipėdos universiteto lektorius, mokslų daktaras

51.     

Ruginis Tomas

Projektai

Klaipėdos universiteto Jūrinių tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, mokslų daktaras

52.     

Senulis Audrius

Robotika, neformalusis švietimas

Klaipėdos universiteto docentas, mokslų daktaras

53.     

Vasylius Marius

Inžinerija

Klaipėdos universiteto docentas, mokslų daktaras

54. Augutytė Laima Mokytojo padėjėja -
55. Jundulienė Regina Mokytojo padėjėja -
56. Sungailienė Irena Mokytojo padėjėja -
57. Žiulkienė Gitana Mokytojo padėjėja -