KONTAKTAI
                                                               
 Telefonas                      
Elektroninis paštas
Direktorė Jurgita Račkauskienė
 (8 46) 34 59 20
jurgita.rackauskiene@baltijosgimnazija.lt
Raštinės administratorė Daiva Klimkienė
 (8 46) 34 61 67
rastine@baltijosgimnazija.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irma Daukšienė
(8 46) 34 59 23
irma.dauksiene@baltijosgimnazija.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Kontrimienė
(8 46) 34 59 23
neringa.kontrimiene@baltijosgimnazija.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė Laurina Vaitkienė (8 46) 34 80 23 laurina.midvikyte@gmail.com
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Petras Montvydas
(8 46) 47 01 79
pmontvydas@gmail.com
Visuomenės sveikatos priežiūros  specialistė Laima Litovčenko
(8 46) 34 80 23
laima.litovcenko@gmail.com