Mokytojai

2022-2023 m.m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos, dalykas 

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja klasei

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

1.

Akudovičienė Eglė Lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja metodininkė IVi2
2. Daukšaitė Skaistė Lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja Ib

3.

Staugas Vytautas Lietuvių kalba ir literatūra Mokytojas metodininkas  IIi1

4.

Zavadskienė Aureija Lietuvių kalba ir literatūra Vyresnioji mokytoja IVi1

5.

Žukauskienė Aušra Lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja metodininkė IIa

Užsienio kalbų mokytojai

6.

Barkauskienė Alma Prancūzų kalba Mokytoja metodininkė  

7.

Danušienė Sima Anglų kalba Mokytoja metodininkė IIIa

8.

Elertienė Daiva Anglų kalba Mokytoja ekspertė  

9.

Garičkina Vera Rusų kalba Mokytoja ekspertė IIIb

10.

Grigaitytė Lilija Anglų kalba Mokytoja metodininkė  
11. Jocienė Kristina Anglų kalba Vyresnioji mokytoja IVa
12. Lorenzo Ruiz Lina Anglų kalba Mokytoja metodininkė IIi3
13. Preibienė Ingrida Anglų kalba Vyresnioji mokytoja Ic
14. Rimkuvienė Vilma Vokiečių kalba Mokytoja metodininkė IIIi2

Matematikos, informacinių technologijų, inžinerijos ir robotikos mokytojai

15. Benetienė Danutė Matematika Mokytoja metodininkė  
16. Domarkas Artūras Matematika Mokytojas  
17. Doc. dr.Gricius Gediminas Informacinės technologijos Klaipėdos universiteto docentas, mokslų daktaras  
18. Doc. dr. Grigaliūnienė Simona Inžinerija Klaipėdos universiteto docentė, mokslų daktarė  

19.

Jegnoraitė – Juškienė Rūta

Matematika, informacinės technologijos

Mokytoja, Vyresnioji mokytoja

IIIi1

20.

Jonikienė Genovaitė Matematika Vyresnioji mokytoja  
21. Doc. dr. Kartašovas Valentinas Inžinerija, projektavimas Klaipėdos universiteto docentas, mokslų daktaras  
22. Lekt. dokt. Žydrūnas Lukošius Bioinžinerija Klaipėdos universiteto lektorius  

23.

Račkauskienė Jurgita Matematika Vyresnioji mokytoja  
24. Rutavičius Rimandas Matemaika Vyresnysis mokytojas  
25. Doc. dr. Senulis Audrius Robotika Klaipėdos universiteto docentas, mokslų daktaras  
26. Stankevičius Rokas Robotika Mokytojas  

27.

Stankutė Sandra Informacinės technologijos Mokytoja metodininkė Ii3
28. Šimkus Leonas Informacinės technologijos Mokytojas ekspertas Ii2
29. Doc. dr. Vasylius Marius Inžinerija Klaipėdos universiteto docentas, mokslų daktaras  
30. Zviedrys Dainius Informacinės technologijos Mokytojas  

Gamtos mokslų, bioinžinerijos, biomedicinos technologijų mokytojai

31.

Daukšienė Irma Chemija Mokytoja metodininkė  

32.

Domarkas Artūras Fizika Mokytojas IIi2
33. dr. Dzingelevičienė Reda Chemija, fizika, eksperimentinė chemija Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, mokslų daktarė  

34.

Grygalienė Virginija Fizika Mokytoja metodininkė  

35.

 Lekt. Jakubauskaitė Viktorija Chemija, eksperimentinė chemija Klaipėdos universiteto lektorė, jaunesnioji mokslo darbuotoja, mokytoja  
36. Jasaitytė-Urbonė Jurgita Biologija Mokytoja  
37. Jonaitienė Jurgita Biologija Mokytoja   
38. Prof. dr. Martinkėnas Arvydas Biomedicinos technologijos Klaipėdos universiteto profesorius, mokslų daktaras  
39. Putejeva Kristina Biologija, chemija Mokytoja metodininkė IIIc
40. Varnelienė Ligita Chemija Mokytoja metodininkė  

Socialinių mokslų mokytojai

41. Antipova-Plotnikova Galina Psichologija Mokytoja metodininkė  

42.

Dužinaitė Vilija Dorinis ugdymas (etika) Vyresnioji mokytoja  
43. Jonaitienė Jurgita Geografija Mokytoja ekspertė Ii1

44.

Jurėnienė Alvydė Istorija, pilietiškumo pagrindai Mokytoja ekspertė  

45.

Krasauskienė Laima Ekonomika, žmogaus sauga Mokytoja ekspertė  
46. Latakas Edvardas Istorija, pilietiškumo pagrindai Mokytojas  
47. Mackevičienė  Danutė Geografija Mokytoja metodininkė IVb

48.

Šiaulienė Asta Dorinis ugdymas (tikyba) Vyresnioji mokytoja  

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojai

49.

Alsys Simonas Fizinis ugdymas Vyresnysis mokytojas  
50. Bastytė-Ignatavičė Audronė Šokis, aerobika Mokytoja  

51.

Bogužienė Kristina Muzika Vyresnioji mokytoja IIb
52. Brazdeikis Darius Technologijos Vyresnysis mokytojas  

53.

Brazienė Simona Teatras Mokytoja metodininkė Ia
54. Jansonienė Vaida Judesio korekcijos specialistė    

55.

Kaziulionis Linas Fizinis ugdymas Vyresnysis mokytojas  
56. Montvydas Petras Technologijos Vyresnysis mokytojas  

57.

Naujokienė Auksė Teatras Mokytoja metodininkė  
58. Smilgienė Vilma Dailė Vyresnioji mokytoja  

59.

Šipova Aurita Technologijos Mokytoja ekspertė IIa
Neformalus švietimas, projektinė veikla
60. dr. Toma Dabulevičienė Projektinė veikla Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja, mokslų daktarė  
61. Chomičius Andrius Neformalusis švietimas, kūrybinė matematika Mokytojas  
62.

Prof. dr. Janutėnienė Jolanta

Projektinė veikla

Klaipėdos universiteto profesorė, mokslų daktarė

 
63. dr. Kelpšaitė-Rimkienė Loreta Projektinė veikla

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, mokslų daktarė

 
64. dr. Ruginis Tomas Projektinė veikla Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, mokslų daktaras  
65. Surgautaitė Gerda Neformalusis švietimas Mokytoja   
Mokytojų padejėjos
66. Bartkuvienė Gintarė Mokytojo padėjėja    
67. Jucevičienė Laima Mokytojo padėjėja    
68. Jundulienė Regina Mokytojo padėjėja    
69. Mančienė Kristina Mokytojo padėjėja    
70. Pagojienė Aldona Mokytojo padėjėja    
71. Žadeikė Renata Mokytojo padėjėja    
72. Žiulkienė Gitana Mokytojo padėjėja    

 

 

 

 

Atnaujinta: 2023-05-16
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Inžinerinis ugdymas
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
4. 11.00 - 11.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.10 - 15.55
Renkuosi mokyti