Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

2023-2024 m.m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos, dalykas 

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja klasei

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

1.

Akudovičienė Eglė Lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja metodininkė IIIi2
2. Daukšaitė Skaistė Lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja IIb

3.

Staugas Vytautas Lietuvių kalba ir literatūra Mokytojas metodininkas  IIIi1

4.

Zavadskienė Aureija Lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja metodininkė Ii1

5.

Žukauskienė Aušra Lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja metodininkė IIIa

Užsienio kalbų mokytojai

6.

Barkauskienė Alma Prancūzų kalba Mokytoja metodininkė  

7.

Elertienė Daiva Anglų kalba Mokytoja ekspertė  

8.

Garičkina Vera Rusų kalba Mokytoja ekspertė IVb

9.

Grigaitytė Lilija Anglų kalba Mokytoja metodininkė Ic

10.

Jocienė Kristina Anglų kalba Vyresnioji mokytoja Ii3
11. Lorenzo Ruiz Lina Anglų kalba Mokytoja metodininkė IIIi3
12. Norkienė Rima Anglų kalba Mokytoja ekspertė Ii2
13. Preibienė Ingrida Anglų kalba Vyresnioji mokytoja IIc
14. Rimkuvienė Vilma Vokiečių kalba Mokytoja metodininkė IIIi2

Matematikos, informacinių technologijų, inžinerijos ir robotikos mokytojai

15. Benetienė Danutė Matematika Mokytoja metodininkė  
16. Doc. dr.Gricius Gediminas Informacinės technologijos Klaipėdos universiteto docentas, mokslų daktaras  
17. Doc. dr. Grigaliūnienė Simona Inžinerija Klaipėdos universiteto docentė, mokslų daktarė  
18. Jegnoraitė – Juškienė Rūta Matematika Mokytoja IVi1

19.

Jonikienė Genovaitė

Matematika

Vyresnioji mokytoja

 

20.

Doc. dr. Kartašovas Valentinas Inžinerija, projektavimas Klaipėdos universiteto docentas, mokslų daktaras  
21. Lekt. Žydrūnas Lukošius Bioinžinerija Klaipėdos universiteto doktorantas, jaunesnysis mokslo darbuotojas  
22. Račkauskienė Jurgita Matematika Vyresnioji mokytoja  

23.

Rutavičius Rimandas Matemaika Vyresnysis mokytojas  
24. Mačernienė Vilija Matematika Mokytoja metodininkė  
25. Surgautaitė Gerda Matematika Mokytoja  
26. Stankevičius Rokas Robotika Mokytojas  

27.

Stankutė Sandra Informacinės technologijos Mokytoja metodininkė IIi3
28. Šimkus Leonas Informacinės technologijos Mokytojas ekspertas IIi2
29. Doc. dr. Vasylius Marius Inžinerija Klaipėdos universiteto docentas, mokslų daktaras  
30. Zviedrys Dainius Informacinės technologijos Mokytojas Ii4

Gamtos mokslų, bioinžinerijos, biomedicinos technologijų mokytojai

31.

Daukšienė Irma Chemija Mokytoja metodininkė  

32.

dr. Dzingelevičienė Reda Chemija, fizika, eksperimentinė chemija Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, mokslų daktarė  
33. Grygalienė Virginija Fizika Mokytoja metodininkė  

34.

Lekt. Jakubauskaitė Viktorija Chemija, eksperimentinė chemija Klaipėdos universiteto lektorė, jaunesnioji mokslo darbuotoja, mokytoja  

35.

Jasaitytė-Urbonė Jurgita Biologija Mokytoja  
36. Prof. dr. Martinkėnas Arvydas Biomedicinos technologijos Klaipėdos universiteto profesorius, mokslų daktaras  
37. Putejeva Kristina Biologija, chemija Mokytoja metodininkė IVc
38. Varnelienė Ligita Chemija Mokytoja metodininkė  

Visuomeninių mokslų mokytojai

39. Antipova-Plotnikova Galina Psichologija Mokytoja metodininkė  

40.

Dužinaitė Vilija Dorinis ugdymas (etika) Vyresnioji mokytoja  
41. Jonaitienė Jurgita Geografija Mokytoja ekspertė IIi1

42.

Jurėnienė Alvydė Istorija, pilietiškumo pagrindai, teisė Mokytoja ekspertė  

43.

Krasauskienė Laima Ekonomika ir verslumas Mokytoja ekspertė  
44. Latakas Edvardas Istorija, pilietiškumo pagrindai Mokytojas  
45.  Petraitienė Genovaitė Geografija Mokytoja  
46. Stankevičius Rokas Istorija, filosofija Mokytojas  

47.

Šiaulienė Asta Dorinis ugdymas (tikyba) Vyresnioji mokytoja  

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojai

48.

Alsys Simonas Fizinis ugdymas Vyresnysis mokytojas  
49. Bastytė-Ignatavičė Audronė Šokis, aerobika, fizinis ugdymas Mokytoja  

50.

Bogužienė Kristina Muzika Vyresnioji mokytoja IIIb
51. Brazdeikis Darius Technologijos Vyresnysis mokytojas  

52.

Brazienė Simona Teatras Mokytoja ekspertė IIa
53. Jansonienė Vaida Judesio korekcijos specialistė    

54.

Kaziulionis Linas Fizinis ugdymas Vyresnysis mokytojas  
55. Montvydas Petras Technologijos Vyresnysis mokytojas  
56. Smilgienė Vilma Dailė Vyresnioji mokytoja  

57.

Šipova Aurita Technologijos Mokytoja ekspertė IIIc
Neformalus švietimas, projektinė veikla
58. Chomičius Andrius Neformalusis švietimas, kūrybinė matematika Mokytojas  
59.

Prof. dr. Janutėnienė Jolanta

Projektinė veikla

Klaipėdos universiteto profesorė, mokslų daktarė

 
60. dr. Kelpšaitė-Rimkienė Loreta Projektinė veikla

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, mokslų daktarė

 
61. Doc.dr. Laurutis Remigijus Projektinė veikla Klaipėdos universiteto docentas, mokslų daktaras  
62. dr. Ruginis Tomas Projektinė veikla Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, mokslų daktaras  
63. Doc. dr. Senulis Audrius Projektinė veikla Klaipėdos universiteto docentas, mokslų daktaras  
64. Doc. dr. Spiriajevas Eduardas Projektinė veikla Klaipėdos universiteto docentas, mokslų daktaras  
65. Lekt. Tiškus Edvinas Projektinė veikla Klaipėdos universiteto doktorantas  
Pagalbos mokiniui specialistai
66. Antipova-Plotnikova Galina Psichologė Metodininkė  
67. Bumbliauskaitė Severina Karjeros specialistė    
68. Lukoševičienė Laima Socialinė pedagogė Metodininkė Ib
69. Skučienė Indrė Specialioji pedagogė    
70. Vaitkienė Laurina Socialinė pedagogė Metodininkė  
71. Žadeikė Renata Specialioji pedagogė   Ia
Mokytojų padejėjos
72. Bartkuvienė Gintarė Mokytojo padėjėja    
73. Jucevičienė Laima Mokytojo padėjėja    
74. Jundulienė Regina Mokytojo padėjėja    
75. Mančienė Kristina Mokytojo padėjėja    
76. Milkevičiūtė Indrė Mokytojo padėjėja    
77. Pagojienė Aldona Mokytojo padėjėja    
78. Zarudnevienė Asta Mokytojo padėjėja    
79. Žadeikė Renata Mokytojo padėjėja    
80. Žiulkienė Gitana Mokytojo padėjėja    

 

 

 

 

Atnaujinta: 2023-10-31
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
7. 14.00 - 14.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Renkuosi mokyti