Metodinė taryba

Metodinės tarybos nariai 

Nr. Vardas, pavardė Pareigos Pareigos taryboje
1. Vytautas Staugas Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas Pirmininkas
2. Vilma Rimkuvienė

Užsienio kalbos (vokiečių) mokytoja metodininkė;

Kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Narė
3. Asta Šiaulienė

Tikybos vyr. mokytoja;

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Narė
4. Laima Krasauskienė Ekonomikos ir verslumo mokytoja ekspertė Narė
5. Eglė Akudovičienė Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja Sekretorė
6. Rūta Jegnoraitė-Juškienė

Matematikos mokytoja; informacinių technologijų vyr. mokytoja

Gamtos, inžinerijos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Narė
7. Simona Brazienė

Teatro mokytoja metodininkė;

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

 
8. Kristina Bogužienė Muzikos vyr. mokytoja Narė
9.      

Metodinės tarybos funkcijos:

dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;

koordinuoja Gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;

aptaria Gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;

vertina mokytojų metodinius darbus ir praktinę veiklą;

inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis.

Atnaujinta: 2023-10-24
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
6. 13.05 - 13.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Renkuosi mokyti