Metodinė taryba
Vytautas Staugas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas - Metodinės tarybos pirmininkas;
Lina Lorenzo Ruiz, anglų kalbos mokytoja - Metodinės tarybos sekretorė;
 
Nariai:
Sandra Stankutė, informacinių technologijų mokytoja;
Genutė Jonikienė, matematikos mokytoja;
Eglė Akudovičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;
Kristina Bogužienė, muzikos mokytoja
Laima Krasauskienė, ekonomikos mokytoja
Asta Šiaulienė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja.
 
Metodinės tarybos kuratorė - Jurgita Račkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2019-10-25