VADOVAI

JURGITA RAČKAUSKIENĖ

Direktorė

I vadybos kvalifikacijos kategorija

el.paštas: jurgita.rackauskiene@baltijosgimnazija.lt 

tel. nr. +370 46 345 923

Išsilavinimas:

2007 m. Klaipėdos universitetas, švietimo kokybės vadybos magistro laipsnis

1996 m. - Klaipėdos universitetas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Pedagoginė, vadybinė ir išorės vertinimo patirtis:

nuo 2019-12-02 - Klaipėdos Baltijos gimnazija, direktorė

nuo 2008-02-02 - Klaipėdos Baltijos gimnazija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2000-09-01 - 2008-01-31 - Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1998-09-01 - 2008-02-01 - Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla, matematikos mokytoja

2019 m. - suteikta vadovaujančio išorės vertintojo kvalifikacija

2017 m. - nustatyta atitiktis I vadybos kvalifikacinei kategorijai

 2016 m. - suteikta kuruojančio išorės vertintojo kvalifikacija

2012 m. - suteikta I vadybos kvalifikacinė kategorija

2010 m. - suteikta išorės vertintojo kvalifikacinė kategorija

nuo 2010 m. - mokyklų savęs vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantė

2006 m. - suteikta matematikos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija

2005 m. - suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija

             jr 

 

NERINGA KONTRIMIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

I vadybos kvalifikacijos kategorija

el. paštas: neringa.kontrimiene@baltijosgimnazija.lt

tel. nr. +370 46 345 923

Išsilavinimas:

2011 m. Klaipėdos universitetas, religijos mokslų bakalauras ir profesinė mokytojo kvalifikacija su papildoma etikos specializacija

Pedagoginė, vadybinė ir išorės vertinimo patirtis:

 nuo 2007-09-01 Klaipėdos Baltijos gimnazija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2016 m. - suteikta I vadybos kvalifikacinė kategorija

2012 m. - suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija

   

PETRAS MONTVYDAS

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams

el. paštas: ekonomas@baltijosgimnazija.lt

tel. nr. +370 46 470 179

Išsilavinimas:

2009 m. Klaipėdos universitetas, pagrindinių universitetinių edukologijos studijų programą ir jam suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

1988 m. Kauno technologijos technikumas, medienos apdorojimo technologijos specialybė, suteikta techniko technologo kvalifikacija

Pedagoginė ir vadybinė patirtis:

 nuo 2018 m. Klaipėdos Baltijos gimnazija, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams

nuo 2016 m. Klaipėdos Baltijos gimnazija, technologijų vyr. mokytojas

1985 - 2012 m. Klaipėdos statybininkų mokykla, profesijos vyr. mokytojas

  petras