VEIKLOS VERTINIMO REZULTATAI

Gimnazijos veiklos kokybės 2019 m. plačiojo įsivertinimo rezultatai:

 

Stiprieji aspektai:    Tobulintini aspektai:

Pasiekimų asmeniškumas (1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga) ;

Pagalba mokiniui (2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius);

Edukacinės išvykos (3.2.1. Mokymasis ne mokykloje);

Veiklos kryptingumas (4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai)  

 

Socialumas (1.1.1. Asmenybės tapsmas);

Gyvenimo planavimas (1.1.1. Asmenybės tapsmas);

Tikėjimas mokinio galiomis (2.2.1. Mokymosi lūkesčiai   ir mokinių skatinimas)