VYKDOMOS PROGRAMOS

Pagrindinio ugdymo II koncentro programa

Vidurinio ugdymo programa

Inžinerinio ugdymo programa, vykdoma pagal Specializuoto ugdymo krypties programų (pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalį, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. V-735

Neformalaus švietimo programa