Inžinerinis ugdymas

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.  Klaipėdos Baltijos gimnazijoje formuojamos universitetinės inžinerinio ugdymo klasės. 

Šiose klasėse inžinerinis ugdymas vykdomas pagal Specializuoto ugdymo krypties programų (pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalį ir Klaipėdos m. savivaldybės patvirtintą Universitetinių inžinerinio ugdymo klasių modelį, kurio  tikslas – padėti mokiniams nuosekliai ir kryptingai ugdyti inžinerinę kompetenciją, reikalingą planuojant ateities karjerą bei studijuojant su inžinerinėmis profesijomis ar inžinerine kūryba susijusius mokslus. Minėtose klasėse mokytojais dirba ir Klaipėdos universiteto, su kuriuo gimnazija nuosekliai bendradarbiauja, dėstytojai. Gimnazistams sudaromos sąlygos teorines žinias pritaikyti praktiškai realiose aplinkose, moderniose laboratorijose, mentoriaujant KU dėstytojams ir verslo įmonių inžinieriams praktikams.

Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių anotacijos:

Pavadinimas Klasės 

Valandų skaičius 

per savaitę

Anotacija
Pasirenkamieji dalykai inžinerinėms klasėms:
Braižyba   1 val.

Programa skirta mokiniams, norintiems sužinoti apie daiktų, procesų grafinio vaizdavimo plokštumoje taisykles, būdus bei priemones. Pamokose mokiniai mokysis atlikti detalių  kirtinius ir pjūvius, mokydamiesi reikšti mintis brėžiniu ir jį skaityti, tobulins erdvinį mąstymą bei vaizduotę

Eksperimentinė chemija   1 val.

Programos tikslas - sudaryti galimybę mokiniams gilinti eksperimentavimo įgūdžius, atliekant įprastus ir netradicinius, įdomius bei nestandartinius eksperimentus. Šis pasirenkamas dalykas skirtas mokiniams, besidomintiems chemija ir norintiems išmokti dirbti laboratorijoje. Gimnazistai išmoks kelti hipotezes, planuoti ir, saugiai naudojantis laboratorine įranga ir medžiagomis, atlikti eksperimentinius darbus, apibendrinti gautus duomenis, vertinti jų tikslumą ir patikimumą, formuluoti pagrįstas išvadas.

Robotika   1 val.

Robotiką verta rinktis, jei patinka konstruoti ir kurti techniką, nori dalyvauti robotų varžybose, bei išmokti programavimo bei konstravimo pagrindų. Pamoku metu mokomasi dirbti su Onshape programa modelių sudarymui, 3D spausdintuvu robotų detalių spausdinimui, parenkami robotų elementai – valdikliai, varikliai, jutikliai, jungiamos elektronikos schemos, mokomasi schemų litavimo bei robotų programavimo pagrindų 

       
       

Atnaujinta: 2022-01-22
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Inžinerinis ugdymas
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.10 - 15.55
Renkuosi mokyti