Priėmimas į gimnaziją

Dėl priėmimo į gimnaziją 2021-2022 m.m. 

Gimnazijoje formuojamos:

 • bendrosios klasės - priimami Baltijos gimnazijai priskirto mikrorajono mokiniai ir, esant laisvų vietų, mokiniai iš kitų miesto  mikrorajonų bei Klaipėdos raj.
 • universitetinės inžinerinio ugdymo klasės - priimami mokiniai iš viso miesto ir , esant laisvų vietų, iš Klaipėdos raj.

Prašymai registruojami prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“.  Rinkdamiesi atkreipkite dėmesį kokią klasę renkatės - bendrąją ar universitetinę  inžinerinę.

Priėmimas į gimnaziją
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos
Klasių ir mokinių skaičius Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 m.m.
Priėmimo į mokyklas organizavimo 2021 metais priemonių planas
Dėl prašymų mokytis 2021-2022 mokslo metais registravimo pradžios

2021-02-05 Nr. AD1-177

Įsakymas. Dėl pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2021-2022 mokslo metais vykdymo terminų nustatymo

2021-02-05 Nr. AD1-176

Prašymus mokytis registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

Daugiau informacijos: https://svietimas.klaipeda.lt/

Atnaujinta: 2021-08-20
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Inžinerinis ugdymas
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.10 - 15.55
Dofe
Renkuosi mokyti