Ugdymo turinio atnaujinimas

Atnaujinto ugdymo turinio pagrindinės kryptys: stiprinti asmens savybių ir vertybių udymą ir sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. gimnazijos I ir III klasėse įgyvendinamos atnaujintos pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. organizuojami mokinių, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programas, tarpiniai mokymosi pasiekimų patikrinimai, kurie yra valstybinio brandos egzamino dalis.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. visose gimnazijos klasėse įgyvendinamos atnaujintos pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai organizuojami vadovaujantis atnaujintomis pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis;

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. valstybiniai brandos egzaminai organizuojami vadovaujantis atnaujintomis vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis.

 

Atnaujinta: 2024-03-01
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Renkuosi mokyti