Pradžia

INŽINERINIS UGDYMAS UNIVERSITETINĖSE KLASĖSE

PRIVALOMO UGDYMO TURINIO INTEGRACIJA - KITOKIOS PAMOKOS

UGDYMAS KLAIPĖDOS UNIVERSITETE - PAMOKAS (VEIKLAS) VEDA DĖSTYTOJAI

INŽINERINIAI PROJEKTAI VERSLO ĮMONĖSE - INŽINIERIAI YRA PROJEKTŲ MENTORIAI

Daugiau informacijos: https://www.baltijosgimnazija.lt/inzinerija.html       

 

      

 

Prašymų mokytis gimnazijoje 2020-2021 m.m. (t.y. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.) registraciją planuojama pradėti 2020 m. vasario - kovo mėn. 

 

Daugiau informacijos: www.klaipeda.lt
inzi

   

ERASMUS+ PROJEKTAI

2019-2020 m.m. vykdomi:

KA2 ,,Don't Be Fuelish"

KA2 ,,(S) TEAM today, make changes for tomorrow“ 

KA2 ,,Developing key student‘s competences and strengthening self-esteem through their personal development“

KA1 ,,,siSTEAM-sistemingas požiūris įgyvendinant inovatyvius ir integralius ugdymo pokyčius gimnazijoje"

   

     

erasmus

Mūsų naujienos

Pasiekimai

SVEIKINAME

Sveikiname Benitą Jonušaitę, Baltijos gimnazijos III kl. mokinę, Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (9-12 kl. mok.), miesto etape  laimėjusią III vietą.

Dėkojame lietuvių kalbos mokytojui Vytautui Staugui.

Mokyklos naujienos

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ 2020-2021 m.m.

Priėmimo mokytis organizavimo ir vykdymo kriterijai, sąlygos reglamentuotos Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T2-296 (toliau – Priėmimo aprašas) https://svietimas.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/02/priemimo-i-savivaldybes-mokyklas-tvarkos-aprasas.pdf

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AD1-83, nustatyta, kad prašymai mokytis 2020–2021 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti nuo 2020 m.:

  • vasario 27 d. 10 val. į III gimnazines klases;
  • kovo 9 d. 10 val. į I gimnazines ir likusias klases.

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, iš pagrindinio į vidurinio ugdymo programą (į 11 klasę).

Prašymus mokytis registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

Prašymus svarbu užregistruoti Sistemoje iki pagrindinio priėmimo vykdymo pradžios, kadangi, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-15 įsakymu Nr. AD1-82, pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2020–2021 mokslo metais informacinės Sistemos pagrindu, vykdomas 2020 m.  gegužės 6—31 d.

Minėtu laikotarpiu prašymų registravimas Sistemoje bus stabdomas.

2020-01-17                                                                                             Savivaldybės administracija

Mokyklos naujienos

LAUKIAME ŠVENČIŲ

Klaipėdos Baltijos gimnazijos mokiniai drauge su teatro mokytoja Simona Braziene dalyvavo miesto akcijoje ir padabino vieną iš aštuoniasdešimties žaliaskarių puošiančių Atgimimo aikštę. Žaisliukus akcijai kūrė ir gamino technologijų mokytoja Aurita Šipova ir jos mokinės:)

Mokyklos naujienos

BENDRUOMENĖS DISKUSIJA

Mokykla - dabartis, ateitis... Mokinių atsakomybė už savo mokymąsi, karjeros ugdymas, pamokos kitaip, bendradarbiavimas, įsivertinimas, gabių ir talentingų mokinių ugdymas ir kt. gimnazijoje aktualūs klausimai buvo analizuojami mokinių-tėvų-mokinių diskusijoje. 

Mokyklos naujienos

SKLAIDA

2019-11-22 d. Socialinių mokslų kolegijoje vykusioje tarpdisciplininių mokymosi projektų gerosios patirties mainų ,,Jaunimo konferencijoje: (Ne)galima sujungti” apie įgyvendintą Erasmus+ programos projektą Baltijos gimnazijoje bei jo naudą dalinosi Erikas Mickonis (IVa kl.) ir anglų k. mokytoja Daiva Elertienė.

Mokyklos naujienos

EMOCINĖ KULTŪRA

Emocinė kultūra. Pozityvi komunikacija. Asmeninė ir komandinė atsakomybė. Nuostatų, požiūrių ir įsitikinumų revizija. Optimizmas. Savimotyvacija. Įtraukiantys kvadratai. Apie visa tai iš charizmatiškosios Nomedos Marazienės lūpų. Vardan to, kad veikti, vardan to, kad ne stengtis daryti, o imti ir daryti:)

Mokyklos naujienos

NETRADICINIS UGDYMAS

Gimnazijoje  organizuota tradicinė, kasmet vykstanti metodinė diena. Šį rudenį Baltijos gimnazijos bendruomenė pasirinko temą „Šviesa” – mokytojai kūrybiškai interpretavo šią temą ir planuodami ugdymo veiklas pasistengė atskleisti šį aspektą įvairiose mokslo srityse. Lietuvių kalbos ir chemijos dalykų užsiėmime buvo analizuojama išorinės ir vidinės šviesos galia – atlikus laboratorinius bandymus buvo išgautas veidrodžio efektas, tada domėtasi veidrodžio simbolika tautosakoje ir literatūroje. Gamtos ir socialinių mokslų mokytojai kartu su gimnazistais gilinosi į fotosintezės procesą ir Saulės sistemos veikimą. Pasitelkdami interaktyviąsias programėles išmaniuosiuose telefonuose mokiniai informacinių technologijų ir anglų kalbos veikloje gilinosi į XXI a. vaizdų kultūrą bei šviesos įtaką kompozicijai. Matematiką, pasirodo, ne taip jau ir sudėtinga integruoti su literatūra – aptarę Prometėjo įvaizdį ir  pasitelkę geometrines figūras mokiniai bandė apskaičiuoti titano iš molio nulipdyto žmogaus kūno masę. Kūno kultūros mokytojai kartu su psichologe atliko kūno atpalaidavimo pratimus, aptarė verbalinio ir neverbalinio bendravimo skirtumus. Vaizdingų posakių,  frazeologizmų, idiomų apie šviesą gimnazistai ieškojo lietuvių ir anglų kalbomis, juos vartojo kurdami pasirinkto žanro istorijas. Gimnazijos istorikai kartu su kalbų mokytojais analizavo šviesos ir saulės simbolius pasaulio istorijoje ir kultūroje. Dorinio ugdymo mokytojai su anglų kalbos specialistais aptarė šviesos simbolius Biblijoje, atliko įvaizdžių vertimus ir pameditavo su arbata ir muzika.

Šiais metais Baltijos gimnazijos bendruomenė į šią integruotų veiklų dieną pasikvietė ir savo kaimynus – Martyno Mažvydo progimnazijos aštuntokus. Mokiniai kartu su gimnazistais sėkmingai gilinosi į įvairių mokslų paslaptis. J. V. Gėtė yra pasakęs: „Gamta apsupa žmogų tamsa ir verčia jį amžinai veržtis į šviesą.” Tad ir tą niūroką lapkričio dieną abiejų mokyklų bendruomenių narių nuotaiką praskaidrino šauni ir šviesi bendrystė.

Vytautas Staugas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

Mokyklos naujienos

AKCIJA

Lapkričio 6 d.  kviečiame dalyvauti tradicinėje gerumo akcijoje ,,Pyragais kvepianti kaimynystė"