Dokumentai
Nuostatai
Klaipėdos Baltijos gimnazijos nuostatai
Tvarkos
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka
Mokinių projektinių darbų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Turizmo renginių tvarkos aprašas
Klaipėdos Baltijos gimnazijos Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas
Klaipėdos Baltijos gimnazijos mokinių testavimo savikontrolės testais tvarka
Socialinės-pilietinės veiklos tvarkos aprašas
Finansų kontrolės taisyklės
Vidaus kontrolės politika
Planavimo dokumentai
2021-2022 m.m. ugdymo planas
2022-2024 m. strateginis planas
Priėmimas į gimnaziją
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos
Klasių ir mokinių skaičius Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2022-2023 m.m.
Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita (2022-03-31)
Finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos. Tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (2021-09-30)
Finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos. Tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (2021-06-30)
Finansinės būklės ataskaita (2021-03)
Finansinės būklės ataskaita (2020-09-30)
Veiklos rezultatų ataskaita (2020-09-30)
Tarpinio finansinio ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (2020-09-30)
Finansinės būklės ataskaita (2020 06 30)
Veiklos rezultatų ataskaita (2020 06 30)
Tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (2020 06 30)
Finansinės būklės ataskaita (2020-03-31)
2019 m. Finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita (2019-06-30)
Finansinės būklės ataskaita (2019-03-31)
2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinys
Veiklos ataskaitos
Klaipėdos Baltijos gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita
Klaipėdos Baltijos gimnazijos direktorės Jurgitos Račkauskienės 2021 m. veiklos ataskaita
Klaipėdos Baltijos gimnazijos 2020 m. veiklos ataskaita
Vadovo 2020 metų veiklos ataskaita
Klaipėdos Baltijos gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita
Vadovo 2019 m. veiklos ataskaita
DofE kokybės ataskaita 2021 m.
Mokinių maitinimas
Valgiaraštis (15 dienų) I-IV gimnazijos klasių mokiniams
Vaikų maitinimo tvarkos aprašas
Matinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas
Nemokamo maitinimo valgiaraštis (planinis)
Klaipėdos miesto socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas
Nemokamo maitinimo valgiaraštis (planinis, 1 sav.)
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2022-03-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (2021-12-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2021-06-30)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2021-03-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (2020-12-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2020-03-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (2019-12-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2019-09-30)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2019-03-31)
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
2020 m. viešųjų pirkimų planas
2021 m. viešųjų pirkimų planas
Mažos vertės pirkimai 2021 m.
Mažos vertės pirkimai 2019 m.
Mažos vertės pirkimai 2020 m.
Klaipėdos Baltijos gimnazijos mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija: 1 priedas
Korupcijos prevencija: 2 priedas
Sveikatos priežiūros rekomendacijos
Izoliacijos trukmė sąlytį turėjusiems asmenims trumpėja nuo 14 iki 10

Kaip ir anksčiau, suteikiama galimybė susitrumpinti izoliaciją, ne anksčiau kaip 7 izoliacijos dieną atliktus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai, t. y. staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas. Plačiau skaitykite čia➡https://www.sveikatosbiuras.lt/

VSS specialisto funkcijos
Savižudybių prevencija: kaip atpažinti savižudybės riziką, ką daryti ir kur kreiptis pagalbos
Baltijos gimnazijos mokiniu sveikatos rodiklių analizė - 2020 m
Saugumo atmintinė
Atostogaukime saugiai
Pedikuliozė
Informacija tėvams ir mokiniams apie pedikuliozę
Ankstyvosios prevencijos programa (1)
Ankstyvosios prevencijos programa (2)
Mankšta prieš stresą
Streso įtaka sveikatai
Apie cukrinį diabetą
Kaip sveikai maitintis
Patarimai rūkymo prevencijai
10 priežasčių atsisakyti rūkymo
Tabakas ir širdies ligos
Ką reikia žinoti apie hepatitą C?
Specialisto informacija apie tuberkuliozę (1)
Specialisto informacija apie tuberkuliozę (2)
Kai ateina šaltis
Specialisto informacija apie gripą
Gripas ar peršalimas?
Panikos lankstinukas
Mokinių sveikatos rodiklių analizė 2020-2021 m.m.