Dokumentai
Planavimo dokumentai
Klaipėdos Baltijos gimnazijos 2024–2026 m. strateginis planas
2023-2024 m.m. ugdymo planas
Klaipėdos Baltijos gimnazijos 2023 m. veiklos planas
Klaipėdos Baltijos gimnazijos 2023-2025 m. strateginis planas
Atnaujinto ugdymo turnio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022–2024 m.
Klaipėdos Baltijos gimnazijos 2022 m. veiklos planas