Dokumentai
Planavimo dokumentai
2021-2022 m.m. ugdymo planas
Klaipėdos Baltijos gimnazijos 2023-2025 m. strateginis planas
Atnaujinto ugdymo turnip įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022–2024 m.