Dokumentai
Finansinės ataskaitos
2023 m. Finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita (2023-09-30)
Finansinės būklės ataskaita (2023-06-30)
Finansinės būklės ataskaita (2023-03-31)
Finansinės būklės ataskaita (2022-12-31)
Finansinės būklės ataskaita (2022-09-30)
Finansinės būklės ataskaita (2022-06-30)
Finansinės būklės ataskaita (2022-03-31)
Finansinės būklės ataskaita (2021-12-31)
Finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos. Tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (2021-09-30)
Finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos. Tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (2021-06-30)
Finansinės būklės ataskaita (2021-03)
2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita (2020-09-30)
Veiklos rezultatų ataskaita (2020-09-30)
Tarpinio finansinio ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (2020-09-30)
Finansinės būklės ataskaita (2020 06 30)
Veiklos rezultatų ataskaita (2020 06 30)
Tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (2020 06 30)
Finansinės būklės ataskaita (2020-03-31)
2019 m. Finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita (2019-06-30)
Finansinės būklės ataskaita (2019-03-31)