Neformalus švietimas

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ ANOTACIJOS

Programos pavadinimas 

Programos anotacija                                        

Mados studija ,,AURUM"

Programa siūloma gimnazistams, norintiems sužinoti apie interjero ir kostiumo gaminius, jų modeliavimą ir gamybą. Dalyvaudami užsiėmimuose, mokiniai gamins namų interjero ir aprangos gaminius, išmoks kūrybingai pakuoti dovanas, sukurs ir pagamins kostiumą rūbų kolekcijai. Sukurtas kolekcijas pristatys įvairiuose gimnazijos renginiuose, dalyvaus miesto, šalies konkursuose.

Mokinių mokomosios bendrovės

Veiklos vykdomos pagal Junior Achievment programą ir skirtos gimnazistams, besidomintiems verslo kūrimo  strategijomis. Dalyvaudami užsiėmimuose, gimnazistai bursis į komandas, generuos verslo idėjas  ir  jas įgyvendins. Dalyvaus Jaunųjų bendrovių konkursuose, verslumo mugėse, parodose ir kt. Baigę šiąprogramą mokiniai gali įgyti Verslumo įgūdžių pasą.

Teatro studija

Šios programos tikslas - teatrinio meno raiškos priemonėmis ugdyti socialinę ir meninę gimnazistų kompetenciją: padėti įgyti vaidybos pradmenis bei juos gilinti kuriant vaidmenis, lavinti kūrybinį mąstymą ir improvizacinius gebėjimus, praplėsti pasaulėžiūrą, sudarant sąlygas mokiniaism atsiskleisti per teatrą. Lankydami teatro užsiėmimus mokiniai išmoks ne tik save pažinti, bet ir gerbti, įvertins savo jėgas ir priims iššūkius, kryptingai sieks savo tikslo, kūrybingai mąstys ir aktyviai veiks.

Tolerancijos klubas

Programoje integruotos savanorystės, švietėjiškos, sociokultūrinės veiklos bei pilietinės iniciatyvos.   Tikslas - ugdyti smalsią, mąstančią, empatišką, kūrybingą, iniciatyvią ir atsakingą asmenybę, siekiančią geriau pažinti save ir kitus. Kryptys savirealizacijai: akcijų organizavimas, savanorystė, bendradarbiavimas su kitomis savanorystę propoguojančiomis organizacijomis, projekto ,,Mokiniai - mokiniams" veiklų vykdymas, iniciatyvų įgyvendinimas.

Krepšinis

Programos tikslas - sudaryti sąlygas aktyviam laisvalaikio leidimui, suteikti krepšinio judesių atlikimo technikos ir žaidimo taktikos žinių, formuoti judesių atlikimo technikos ir taktikos suvokimą, ugdyti aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo įgūdžius.

Vokalinis ansamblis ,,Baltija" Užsiėmimų metu skiriamas dėmesys įvairaus muzikos stiliaus dainų atlikimui, balso ir klausos, ritmo pojūčio lavinimui. Siekiant ugdyti pasitikėjimą savimi, atsakomybę, kūrybiškumą, sceninio pasirodymo įgūdžius bei sudaryti sąlygas savirealizacijai, ansamblio nariai dalyvaus gimnazijos, miesto, šalies bei tarptautiniuose renginiuose, šventėse.
Šachmatai  
Šiuolaikinis šokis  
Jaunieji šauliai Programa skirta aktyvų laisvalaikį mėgstantiems jaunuoliams: įvairūs žygiai, dalyvavimas valstybinėse šventėse, rikiuotės, šaudybos pratimai, orientacinių gebėjimų gamtoje, asmeninės atsakomybės, lyderystės, komandinių gebėjimų ugdymas ir kt. Programos dalyviai dėvi šaulio uniformą.
Robotika Programa skirta gimnazistams, besodomintiems konstravimu, technikos kūrimu, programavimu. Dalyvaudsami programoje, gimnazistai ne tik kurs, bet ir dalyvaus konkursuose, robotų varžybose.
Dailės studija Programa skirta tiems, kas nori realizuoti save per dailę, kam patinka piešti arba nori išmokti naujų technikų. Gali drąsiai jungtis tiek piešiantys, tiek norintys išmokti. Veikla skirta susipažinti su įvairiomis dailės tecnikomis, kitokiomis nei per pamokas (akrilas, enkaustikas, kalkografija, įvairūs spaudos būdai ir kt.), jas įvaldyti ir atskleisti save ar tiesiog įdomiai praleisti laiką po pamokų. 
   

 

Atnaujinta: 2024-03-01
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Renkuosi mokyti