Dokumentai
Mokinių maitinimas
Valgiaraštis (15 dienų) I-IV gimnazijos klasių mokiniams
Vaikų maitinimo tvarkos aprašas
Matinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas
Nemokamo maitinimo valgiaraštis (planinis)
Klaipėdos miesto socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas
Nemokamo maitinimo valgiaraštis (planinis, 1 sav.)