Dokumentai
Viešieji pirkimai
Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
2020 m. viešųjų pirkimų planas
2021 m. viešųjų pirkimų planas
Mažos vertės pirkimai 2021 m.
Mažos vertės pirkimai 2019 m.
Mažos vertės pirkimai 2020 m.
Klaipėdos Baltijos gimnazijos mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas