DofE

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos Baltijos gimnazijos keturios mokinių komandos įgyvendina The Duke of Edinburgh's International Award (arba DofE apdovanojimų) prestižinę neformalaus ugdymosi programą.

DofE programos vadovų komanda gimnazijoje:

Laurina Vaitkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – koordinatorė;

Rūta Jegnoraitė-Juškienė, matematikos mokytoja – žygių vadovė;

Edvardas Latakas, istorijos mokytojas – programos vadovas;

Kristina Bogužienė, muzikos mokytoja – programos vadovė.

Apie programą:

DofE tarptautinių apdovanojimų programa - išskirtinė ugdymosi programa jauniems žmonėms nuo 14 metų, padedanti jiems ugdyti savo talentus, mokytis iš patirties įveikiant iššūkius ir įprasminant savo laisvalaikį.

Dalyvaudami DofE programoje jaunuoliai išsikelia asmeninio tobulėjimo tikslus, kurių siekdami dalyvauja reguliariuose susitikimuose su programos vadovais ir vykdo pasirinktas veiklas.

Sėkmingai programą pabaigę DofE dalyviai gauna tarptautinį sertifikatą, kurį palankiai vertina darbdaviai ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje. Dalyviai taip pat įgauna patirties ir įgūdžių, kurie jiems praverčia ir vėliau, įvairiose gyvenimiškose situacijose.

DofE programos (toliau – DofE) veiklos gimnazijoje 2023 – 2024 m.m.:   

EIL.

NR.

LAIKAS

VEIKLA

ATSAKINGAS

Laukiamas rezultatas 

1.

Kartą per mėnesį

DofE (The Duke of Edinburgh‘s International Award) programos(toliau – DofE) komandos vadovų susirinkimai

L.Vaitkienė

Organizuoti 8 DofEvadovų susirinkimai

2.

Visus mokslo metus

DofE veiklų viešinimas gimnazijos internetinėje svetainėje www.baltijosgimnazija.lt; socialinėje Facebook paskyroje https://www.facebook.com/baltija

L.Vaitkienė

Publikuoti 4  straipsniai apie DofE vykdomas veiklas, sukurti video iš žygių bei apdovanojimų šventės

3.

Rugsėjo-spalio mėn. 

Dalyvavimas  DofE mokymuose vadovams

L. Vaitkienė

E. Latakas

K. Bogužienė

R. Jegnoraitė-Juškienė

Dalyvauta 3 d. mokymuose

4.

Spalio mėn.

DofE pristatymas Klaipėdos Baltijos gimnazijos mokiniams

 

E. Latakas

K. Bogužienė 

R. Jegnoraitė-Juškienė

Veikla pristatyta visiems I klasių mokiniams

  Spalio mėn. Susitikimas su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ir Maisto banko savanoriais L. Vaitkienė Dalyvaus ne mažiau kaip  15 DofE dalyvių

5.

Spalio-lapkričio mėn.

Naujų DofE dalyvių, savanorystės  sutarčių pasirašymas

E. Latakas

K. Bogužienė

Pasirašyta ne mažiau kaip 15 naujų sutarčių

6.

Spalio-lapkričio mėn.

Naujų DofE dalyvių asmeninių tikslų kėlimo užsiėmimai

E. Latakas

K. Bogužienė

Organizuoti 5 užsiėmimai

7.

Gruodžio mėn.

DofE dalyvių renginys ,,Naktis mokykloje“

L. Vaitkienė

E. Latakas

K. Bogužienė

R. Jegnoraitė-Juškienė

Dalyvaus ne mažiau kaip 15 mokinių, organizuotos veiklos, orientuotos į mokinių kompetencijų ugdymą

8.

Spalio-balandžio mėn.

Pasiruošimas žygiams (mokymai dalyviams pagal programos reikalavimus)

R. Jegnoraitė-Juškienė

Mokymuose dalyvaus 100 proc. žygių dalyvių

9.

Spalio-birželio mėn.

DofE dalyvių - mokinių  susitikimai su vadovais, E-ORB užrašinės veiklų stebėsena

E. Latakas

K. Bogužienė

R. Jegnoraitė-Juškienė

Ne mažiau kaip 20 val. skirta stebėsenai

10.

Spalio-birželio mėn.

DofE dalyvių konsultavimas, pasirinktų veiklų vykdymas

E. Latakas

K. Bogužienė

R. Jegnoraitė-Juškienė

Įvyks ne mažiau kaip  20 konsultacijų

12.

Lapkričio-gruodžio mėn.

DofE bronzos lygį pasiekusių mokinių gerosios patirties sklaida  naujiems  programos dalyviams

S. Danušienė

K.Bogužienė

R. Jegnoraitė-Juškienė

Bent 6 bronzos, 4 sidabro lygį pasiekę mokiniai pasidalins gerąją patirtimi

13.

Gruodžio mėn.

DofE narių kalėdinis susitikimas ,,Kalėdinio slapto draugo staigmenos“

L. Vaitkienė

E. Latakas

K. Bogužienė

R. Jegnoraitė-Juškienė

Dalyvaus visi DofE dalyviai

14.

Gruodžio mėn.

Darbo grupės, mokinių DofE  veiklų vertinimui, sudarymas

L.Vaitkienė

 

Dalyvių veiklas vertins 7 mokytojai

16.

Kovo mėn.

Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro pirmosios pagalbos mokymai, skirti DofE dalyvaujančių mokinių komandų pasiruošimui bandomajam ir kvalifikaciniam žygiams

L. Vaitkienė

 

 

Mokymuose dalyvaus 100 proc. DofE dalyvių

17.

Balandžio mėn.

Mokinių, dalyvaujančių  DofE, tėvų susirinkimas žygio klausimams aptarti

R. Jegnoraitė-Juškienė

 

Dalyvaus visų žygyje dalyvaujančių DofE dalyvių tėvai

18.

Balandžio-gegužės mėn.

DofE dalyvių susitikimas, pasidalijimas gerąją patirtimi su kitomis ugdymo įstaigomis pagal poreikį

L.Vaitkienė

E. Latakas

K. Bogužienė

     R. Jegnoraitė-  

      Juškienė

DofE veiklos  pristatytos bent vienai ugdymo įstaigai

19.

Gegužės – birželio mėn.

Bandomieji ir kvalifikaciniai DofE komandų žygiai į pasirinktas vietoves

R. Jegnoraitė-Juškienė

 

Sudarytos 3 komandos, kurių kiekviena  dalyvaus 1 bandomajame  ir 1 kvalifikacinaime žygiuose

20.

Gegužės mėn

DofE vadovų ir dalyvių baigiamasis programos aptarimas, netradicinėje erdvėje, video  

kūrimas

L.Vaitkienė

E. Latakas

K. Bogužienė

R. Jegnoraitė-Juškienė

Dalyvaus visi DofE dalyviai

21.

Gegužės – birželio mėn.

Komandų žygių aptarimas ir pristatymas gimnazijos bendruomenei

R. Jegnoraitė-Juškienė

 

Pristatyme dalyvaus visi DofE dalyviai, apie 10 proc. DofE dalyvių tėvų ir 15 proc. mokytojų

22.

Birželio mėn.

Dalyvavimas DofE dalyvių apdovanojimų šventėje

L. Vaitkienė 

E. Latakas

K. Bogužienė

R. Jegnoraitė-Juškienė

Dalyvaus visi DofE ženklelio lygį pasiekę dalyviai

23.

Rugpjūčio mėn.

DofE komandos vadovų refleksija gimnazijos bendruomenėje

L. Vaitkienė

Įgyvendintos DofE veiklos  pristatytos visai bendruomenei

Daugiau apie programą Lietuvoje: www.dofe.lt
Daugiau apie programą Pasaulyje: www.intaward.org

 

Atnaujinta: 2024-03-01
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Renkuosi mokyti