Socialinė-pilietinė veikla

Socialinės-pilietinės veiklos tikslas – skatinti I–IV klasių mokinius aktyviu dalyvavimu prisidėti sprendžiant aktualias socialines problemas bendruomeniniame ir visuomeniniame gyvenime ir, reflektuojant savo patirtį, ugdytis pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos bei kitas kompetencijas. 

Socialinė-pilietinė veikla nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. yra privaloma visiems Gimnazijos I–III klasių mokiniams, o nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. – visiems I–IV klasių mokiniams.

Socialinei-pilietinei veiklai skiriamas privalomų valandų skaičius:

 • 2023–2024 m. m.:  I kl. mokiniams – 20 valandų per mokslo metus, II kl. mokiniams – 10 valandų, III kl. mokiniams – ne mažiau kaip 35 val.;
 • nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.:  I–II klasių mokiniams – 20 valandų per mokslo metus; III–IV klasių mokiniams – 70 val. per dvejus mokslo metus. Rekomenduojama III–IV klasių mokiniams socialinei-pilietinei veiklai skirti ne mažiau kaip 35 val. per metus.

Už socialinę-pilietinę veiklą atsakingi asmenys 2023-2024 m.m.:

Vardas, pavardė Pareigos  Už kurių klasių mokinių socialinę-pilietinę veiklą atsakingas

Socialinės-pilietinės veiklos konsultacijų laikas 

Laima Lukoševičienė socialinė pedagogė Ia, Ib, Ic, Ii1, Ii2, Ii3, Ii4 ketvirtadieniais po 7 pam. (211 kab.)
Eglė Akudovičienė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja  IIIa, IIIb, IIIc, IIIi1, IIIi2, IIIi3 antradieniais po 7 pam. (113 kab.)
II klasių vadovai IIa, IIb, IIc, IIi1, IIi2, IIi3 klasių valandėlių metu

Pozityvaus bendruomenės mikroklimato ir mokinių savanorystės poreikių užtikrinimas Baltijos gimnazijoje (spauskite čia)

Savanorystės veiklos 2022–2023 m.m.

 • Priėmimas į gimnaziją
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
7. 14.00 - 14.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Renkuosi mokyti