Darbo taryba

Darbo tarybos nariai 

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Jolanta Montvydienė Laborantė Pirmininkė
2. Rūta Jegnoraitė-Juškienė Matematikos mokytoja Sekretorė
3. Vytautas Staugas Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas  

Darbo tarybos funkcijos:

1) dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į gimnazijos direktoriaus sprendimų priėmimą;

2) teikti gimnazijos direktoriui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;

3) inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu gimnazijos direktorius nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;

4) esant būtinybei aptarti svarbius gimnazijos direktoriaus darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su gimnazijos direktoriumi susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;

5) atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius Darbo kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir gimnazijos direktoriaus susitarimuose.

 

 

 

 

Atnaujinta: 2023-12-06
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
8. 14.55 - 15.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Renkuosi mokyti