Darbo taryba

Darbo tarybos nariai 

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Sandra Stankutė Informacinių technologijų mokytoja Pirmininkė
2. Aušra Žukauskienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Sekretorius
3. Alvydė Jurėnienė Istorijos mokytojas narys

Darbo tarybos funkcijos:

1) dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į gimnazijos direktoriaus sprendimų priėmimą;

2) teikti gimnazijos direktoriui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;

3) inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu gimnazijos direktorius nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;

4) esant būtinybei aptarti svarbius gimnazijos direktoriaus darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su gimnazijos direktoriumi susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;

5) atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius Darbo kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir gimnazijos direktoriaus susitarimuose.

 

 

 

Atnaujinta: 2021-05-21
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Inžinerinis ugdymas
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.10 - 15.55
Dofe
Renkuosi mokyti