Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-09-22 10:40 Naujiena sukurta: DofE programos kvalifikacinio vasaros aukso žygio pristatymas!
2. 2023-09-20 09:05 Dokumentas sukurtas: Klaipėdos Baltijos gimnazijos 2022 m. veiklos ataskaita
3. 2023-09-15 13:55 Puslapis atnaujintas: Ugdymo turinys
4. 2023-09-15 10:19 Puslapis atnaujintas: Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai
5. 2023-09-15 10:08 Puslapis atnaujintas: Planuojami vadovų susitikimai
6. 2023-09-15 10:03 Puslapis atnaujintas: Ugdymo turnips
7. 2023-09-15 10:02 Puslapis atnaujintas: Socialiniai partneriai
8. 2023-09-15 10:02 Puslapis atnaujintas: Galerija
9. 2023-09-15 10:00 Puslapis sukurtas: Socialiniai partneriai
10. 2023-09-14 21:28 Puslapis atnaujintas: Galerija
11. 2023-09-14 21:28 Puslapis atnaujintas: Ugdymo turinys
12. 2023-09-14 21:28 Puslapis atnaujintas: Inžinerinis ugdymas
13. 2023-09-14 21:26 Puslapis atnaujintas: Dokumentai
14. 2023-09-14 21:20 Puslapis atnaujintas: Programų anotacijos
15. 2023-09-14 21:14 Puslapis atnaujintas: Dokumentai
16. 2023-09-14 21:07 Puslapis sukurtas: Programų anotacijos
17. 2023-09-14 21:07 Puslapis sukurtas: Galerija
18. 2023-09-14 21:07 Puslapis sukurtas: Ugdymo turinys
19. 2023-09-14 21:06 Puslapis sukurtas: Dokumentai
20. 2023-09-14 21:06 Puslapis atnaujintas: ACTIVE KLAIPĖDA
21. 2023-09-14 21:05 Puslapis atnaujintas: Inžinerinis ugdymas
22. 2023-09-14 20:49 Puslapis atnaujintas: Inžineriniai projektai
23. 2023-09-14 20:19 Dokumentas atnaujintas: Valgiaraštis (15 dienų) I-IV gimnazijos klasių mokiniams
24. 2023-09-14 14:37 Dokumentas atnaujintas: Savižudybių prevencija: kaip atpažinti savižudybės riziką, ką daryti ir kur kreiptis pagalbos
25. 2023-09-14 14:37 Dokumentas atnaujintas: VSS specialisto funkcijos
26. 2023-09-14 14:36 Dokumentas atnaujintas: Specialisto informacija apie gripą
27. 2023-09-14 14:15 Dokumentas atnaujintas: Mokinių sveikatos rodiklių analizė 2020-2021 m.m.
28. 2023-09-14 14:12 Dokumentas sukurtas: Testas
29. 2023-09-13 10:04 Dokumentas sukurtas: Testas
30. 2023-09-07 10:13 Puslapis atnaujintas: Gimnazijos taryba
31. 2023-09-05 10:26 Dokumentas atnaujintas: Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
32. 2023-09-01 23:30 Puslapis atnaujintas: Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai
33. 2023-09-01 23:23 Puslapis atnaujintas: Socialinis pedagogas
34. 2023-09-01 22:47 Puslapis atnaujintas: Gimnazistų taryba
35. 2023-09-01 22:41 Puslapis atnaujintas: Gimnazijos taryba
36. 2023-09-01 22:31 Puslapis atnaujintas: Planuojami vadovų susitikimai
37. 2023-09-01 22:26 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
38. 2023-09-01 14:49 Dokumentas atnaujintas: Atnaujinto ugdymo turnio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022–2024 m.
39. 2023-09-01 14:48 Dokumentas atnaujintas: 2023-2024 m.m. ugdymo planas
40. 2023-09-01 14:46 Dokumentas atnaujintas: Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, fiksavimo ir stebėsenos tvarkos aprašas
41. 2023-08-31 19:59 Dokumentas atnaujintas: Finansų kontrolės taisyklės
42. 2023-08-31 19:59 Dokumentas atnaujintas: Turizmo renginių tvarkos aprašas
43. 2023-08-31 19:59 Dokumentas atnaujintas: Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
44. 2023-08-31 19:59 Dokumentas atnaujintas: Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
45. 2023-08-31 19:58 Dokumentas atnaujintas: Mokinių, besimokančių universitetinėse inžinerinėse klasėse projektinio darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
46. 2023-08-31 19:57 Dokumentas atnaujintas: Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas
47. 2023-08-31 19:57 Dokumentas atnaujintas: Klaipėdos Baltijos gimnazijos mokinių, besimokančių universitetinėse inžinerinėse klasėse projektinio darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
48. 2023-08-31 19:56 Dokumentas sukurtas: Klaipėdos Baltijos gimnazijos mokinio mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas
49. 2023-08-31 19:53 Dokumentas išstrintas: Klaipėdos Baltijos gimnazijos mokinių testavimo savikontrolės testais tvarka
50. 2023-08-31 19:53 Dokumentas išstrintas: Klaipėdos Baltijos gimnazijos Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas

Atnaujinta: 2023-09-14
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Renkuosi mokyti