Dokumentai
Nuostatai
Klaipėdos Baltijos gimnazijos nuostatai

2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-3 redakcija

Tvarkos
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka
Mokinių projektinių darbų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. Rugsėjo 14 d. Sprendimo nr. T2-219 „dėl klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. T2-374

Turizmo renginių tvarkos aprašas
Klaipėdos Baltijos gimnazijos Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas
Klaipėdos Baltijos gimnazijos mokinių testavimo savikontrolės testais tvarka
Socialinės-pilietinės veiklos tvarkos aprašas
Planavimo dokumentai
2020-2021 m.m. ugdymo planas
2021-2023 m. strateginis planas
Priėmimas į gimnaziją
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos
Klasių ir mokinių skaičius Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 m.m.
Priėmimo į mokyklas organizavimo 2021 metais priemonių planas
Dėl prašymų mokytis 2021-2022 mokslo metais registravimo pradžios

2021-02-05 Nr. AD1-177

Įsakymas. Dėl pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2021-2022 mokslo metais vykdymo terminų nustatymo

2021-02-05 Nr. AD1-176

Finansinės ataskaitos
Finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos. Tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (2021-06-30)
Finansinės būklės ataskaita (2021-03)
Finansinės būklės ataskaita (2020-09-30)
Veiklos rezultatų ataskaita (2020-09-30)
Tarpinio finansinio ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (2020-09-30)
Finansinės būklės ataskaita (2020 06 30)
Veiklos rezultatų ataskaita (2020 06 30)
Tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (2020 06 30)
Finansinės būklės ataskaita (2020-03-31)
2019 m. Finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita (2019-06-30)
Finansinės būklės ataskaita (2019-03-31)
2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinys
Veiklos ataskaitos
Klaipėdos Baltijos gimnazijos 2020 m. veiklos ataskaita
Vadovo 2020 metų veiklos ataskaita
Klaipėdos Baltijos gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita
Vadovo 2019 m. veiklos ataskaita
Vadovo 2018 m. veiklos ataskaita
Vadovo 2017 m. veiklos ataskaita
Vadovo 2016 m. veiklos ataskaita
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2021-06-30)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2021-03-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (2020-12-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2020-03-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (2019-12-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2019-09-30)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2019-03-31)
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija: 1 priedas
Korupcijos prevencija: 2 priedas
Sveikatos priežiūros rekomendacijos
Izoliacijos trukmė sąlytį turėjusiems asmenims trumpėja nuo 14 iki 10

Kaip ir anksčiau, suteikiama galimybė susitrumpinti izoliaciją, ne anksčiau kaip 7 izoliacijos dieną atliktus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai, t. y. staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas. Plačiau skaitykite čia➡https://www.sveikatosbiuras.lt/

VSS specialisto funkcijos
Savižudybių prevencija: kaip atpažinti savižudybės riziką, ką daryti ir kur kreiptis pagalbos
Baltijos gimnazijos mokiniu sveikatos rodiklių analizė - 2020 m
Saugumo atmintinė
Atostogaukime saugiai
Pedikuliozė
Informacija tėvams ir mokiniams apie pedikuliozę
Ankstyvosios prevencijos programa (1)
Ankstyvosios prevencijos programa (2)
Mankšta prieš stresą
Streso įtaka sveikatai
Apie cukrinį diabetą
Kaip sveikai maitintis
Patarimai rūkymo prevencijai
10 priežasčių atsisakyti rūkymo
Tabakas ir širdies ligos
Ką reikia žinoti apie hepatitą C?
Specialisto informacija apie tuberkuliozę (1)
Specialisto informacija apie tuberkuliozę (2)
Kai ateina šaltis
Specialisto informacija apie gripą
Gripas ar peršalimas?
Panikos lankstinukas