Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe gimnazijoje dirba

Galina Antipova Plotnikova Psichologė

315 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

11.00 – 16.00

11.00 – 11.30

11.30 – 14.15

15.00 – 16.00

Antradienis

08.30 – 14.05

11.00 – 11.30

08.30 – 11.00

11.30 – 13.20

Trečiadienis

08.30 – 16.00

11.00 – 11.30

08.30 – 11.00

11.30 – 16.00

Ketvirtadienis

8.30 – 14.05

11.00 – 11.30

08.30 – 11.00

11.30 – 12.10

Penktadienis 11.00 – 14.00 12.15 – 12.45

11.45 – 12.15

12.45 – 14.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Veiklos kryptys:

1. Gimnazijoje dirbantis psichologas įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;

2. Bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu ir kitais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;

3. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

4. Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

5. Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;

6. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų;

7. Dalyvauja formuojant teigiamą gimnazijos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

8. Šviečia gimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

9. Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei ir su kitomis institucijomis;

10. Atlieka gimnazijai aktualius psichologinius tyrimus.

 

Atnaujinta: 2024-03-01
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Renkuosi mokyti