Priėmimas į gimnaziją

Dėl priėmimo į gimnaziją 2024-2025 m.m. 

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos Baltijos gimnazijoje nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt): nuo 2023 m.:

  1. Nuo 2024 m. vasario 26 d. 10 val. į I gimn. (9) klases.
  2. Nuo 2024 m. vasario 27 d. 10 val. į II–IV gimn. (10–12) klases.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).

Gimnazijoje formuojamos:

 • bendrosios klasės - priimami Baltijos gimnazijai priskirto mikrorajono mokiniai ir, esant laisvų vietų, mokiniai iš kitų miesto mikrorajonų bei Klaipėdos raj.
 • universitetinės inžinerinio ugdymo klasės - priimami mokiniai iš viso miesto ir, esant laisvų vietų, iš Klaipėdos raj.

Prašymai registruojami prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“.  Rinkdamiesi atkreipkite dėmesį kokią klasę renkatės - bendrąją ar universitetinę  inžinerinę.

Laisvos vietos gimnazijoje 2023–2024 m. m.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).

Priėmimas į gimnaziją
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos
Klasių ir mokinių skaičius Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2024-2025 m.m.
Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Prašymus mokytis registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

Atnaujinta: 2024-01-02
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Renkuosi mokyti