Planuojami vadovų susitikimai

Jurgita Račkauskienė, direktorė:

Vasario 2 d.  18.00 - 19.00 val. Susitikimas su Klaipėdos Vitės progimnazijos 8 klasių mokinių tėvais
Vasario 3 d. 14.00-15.30 val. Dalyvavimas Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro renginyje ,,Klaipėdos miesto lyderystė kuriant ir diegiant naują ugdymo turinį". Pranešimas ,,Kiekvienas yra svarbus"
Vasario 6 d. 17.30-18.00 val. Susitikimas su Klaipėdos Sendvario progimnazijos 8 klasių mokinių tėvais
Vasario 7 d. 14.00-15.00 val.  Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų centro iniciatyvinės darbo grupės susirinkimas
Vasario 7 d. 17.30-18.00 val. Susitikimas su Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos 8 klasių mokinių tėvais
Vasario 8 d. 17.30-18.00 val. Susitikimas su Klaipėdos Sendvario progimnazijos 8 klasių mokinių tėvais
Vasario 8 d. 18.20-19.00 val. Susitikimas su Klaipėdos S. Dacho progimnazijos 8 klasių mokinių tėvais
Vasario 9 d. 15.00-16.30 val. Dalyvavimas Klaipėdos universiteto ligoninės veiklos pradžios šventėje
Vasario 14 d.  11.00-13.00 val. Mokytojų tarybos posėdis
Vasario 20 d. 17.30-18.30 val. Susitikimas su Klaipėdos Saulėtekio progimnazijos 8 klasių mokinių tėvais
Vasario 21 d. 17.30-18.30 val. Susitikimas su Klaipėdos Versmės progimnazijos 8 klasių mokinių tėvais
Vasario 22 d.  14.00-15.00 val. Dalyvavimas vadovaujančių išorės vertintojų pasitarime (Nacionalinė švietimo agentūra)
Vasario 22 d.  18.30-19.30 val. Susitikimas su Klaipėdos Gedminų progimnazijos 8 klasių mokinių tėvais

Irma Daukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

Vasario 1 d. 15.00-16.00 val. Tiksliųjų mokslų ir inžinerijos mokytojų metodinės grupės susirinkimas
Vasario  7 d. 10.00-16.00 val. Metodinė - praktinė STEAM stažuotė ,,Sėkmingas UTA kompetencijų įgyvendinimas STEAM pagrindu" VGTU licėjuje
Vasario  14 d. 11.00-12.45 val.  Mokytojų tarybos posėdis
Vasario 14 d. 13.00-14.00 val. UTA darbo grupės susirinkimas
Vasario 21 d. 15.00-16.30 val. Metodinės tarybos posėdis
Vasario 23 d. 9.00-16.00 val. Kvalifikacijos tobulinimo seminaras ,,Atnaujintų bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo galimybės" Švėkšnos gimnazijoje

Neringa Kontrimienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

Vasario 8 d. 14.00-16.00 val. Vaiko gerovės komisijos posėdis 
Vasario 14 d.  11.00-13.00 val. Mokytojų tarybos posėdis
Vasario 20-24 d.   Atostogauja

Laurina Vaitkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

Vasario 1 d. 14.50-15.35 val. Dalyvavimas klasės valandėlėje su Klaipėdos miesto bendruomenės pareigūne V. Meškiene 
Vasario 2 d. 14.50-15.35 val. Dalyvavimas klasės valandėlėje su Klaipėdos miesto bendruomenės pareigūne V. Meškiene 
Vasario 2 d.  18.00 - 19.00 val. Susitikimas su Klaipėdos Vitės progimnazijos 8 klasių mokinių tėvais
Vasario 6 d. 17.30-18.00 val. Susitikimas su Klaipėdos Sendvario progimnazijos 8 klasių mokinių tėvais
Vasario 7 d. 17.30-18.00 val. Susitikimas su Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos 8 klasių mokinių tėvais
Vasario 8 d. 14.00-16.00 val. Vaiko gerovės komisijos posėdis 
Vasario 8 d. 17.30-18.00 val. Susitikimas su Klaipėdos Sendvario progimnazijos 8 klasių mokinių tėvais
Vasario 8 d. 18.20-19.00 val. Susitikimas su Klaipėdos S. Dacho progimnazijos 8 klasių mokinių tėvais
Vasario 14 d.  11.00-13.00 val. Mokytojų tarybos posėdis
Vasario 20 d. 17.30-18.30 val. Susitikimas su Klaipėdos Saulėtekio progimnazijos 8 klasių mokinių tėvais
Vasario 21 d. 17.30-18.30 val. Susitikimas su Klaipėdos Versmės progimnazijos 8 klasių mokinių tėvais
Atnaujinta: 2023-05-16
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Inžinerinis ugdymas
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
4. 11.00 - 11.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.10 - 15.55
Renkuosi mokyti